פרויקט ״אשכול-ארבל״

פרויקט תשתית לאומי

תגבור אספקת המים במעלה הכנרת וצפונה

 

פרויקט תשתית לאומי

מתן מענה למגמת פחיתת כמויות המים הנקלטות באגן ההיקוות של הכנרת ולגידול הצריכה החזויה באזור הכנרת

שימור הכנרת כמקור מים אסטרטגי

שימור המערכת האקולוגית בכנרת וסביבתה, המחייב קליטה של כ-500 מלמ״ק בממוצע לשנה

פיתוח מערכת הולכת מים ממרכז הארץ צפונה באמצעות המוביל הארצי,  הקמת תחנות ומאגרי מים גדולים בפריסה ארצית והנחת קו מקביל, בקטרים שונים, בתחום תוכנית מפעל ״המוביל הארצי״

קידום תכנון תחנות שאיבה ובריכות נוספות בין ראש העין לאתר אשכול

הקמת תחנת שאיבה והנחת קו ״64 באורך 22 ק״מ לסניקת עודפי מים מותפלים בחודשי החורף מאתר אשכול מזרחה לכיוון אגן ההיקוות של הכנרת בערוץ נחל ארבל

צפי סיום 2020

ההשקעה בפרויקט נאמדת בכ-300 אלש״ח

 

 

PHOTO-2018-01-10-10-17-02 (2).jpgPHOTO-2018-01-10-10-17-02 (4).jpg
PHOTO-2018-01-10-10-17-02 (5).jpgPHOTO-2018-01-10-10-17-02 (6).jpg