פעולות מתקנות במי השתיה

"מקורות” מייחסת חשיבות רבה לאיכות המים שהיא מספקת ומשקיעה בכך מאמצים ומשאבים רבים. איכות המים שאנו שותים נבדקת ביסודיות ונתמכת בתקנים מחמירים. בתום הטיפול שמבצעת "מקורות" במים המגיעים מהמקורות השונים, עומדת איכות מי השתייה בדרישות המחמירות ביותר של "תקנות בריאות העם" שמחייב משרד הבריאות, וניצבת בשורה הראשונה של מדינות העולם המערבי בתחום.

חלק קטן ממקורות המים אינם עומדים בדרישות התקנות, אך עקב אילוצי אספקת מים קיבלה מקורות היתרים מיוחדים להפעילם באופן זמני. לצפייה ברשימת ההיתרים.


כחלק מפעילותה להבטחת איכות המים במדינה מפעילה "מקורות" שש מעבדות איכות מתקדמות בפריסה ארצית: מעבדה ראשית ב"אתר אשכול" וחמש מעבדות אזוריות. מדי שנה מבוצעות בהן מאות אלפי בדיקות שונות לעשרות אלפים של מדגמי מים מכל הסוגים, לאורך כל שרשרת האספקה.


המעבדות הוסמכו לתקן בין-לאומי  ISO/IEC 17025 על ידי "הרשות הלאומית של הסמכת מעבדות" ובעלות הכרה של משרד הבריאות .


הסבר לגבי הגורמים הנבדקים במי השתייה ניתן למצוא באתר משרד הבריאות.

 

בהתאם לנדרש מספקי מים בתקנות בריאות העם למי שתייה ומתקני מי שתייה 2013, "מקורות" מפרסמת את הפעולות המתקנות אשר בוצעו בעקבות חריגות המתגלות בבדיקות איכות המים ואת תוצאות הבדיקות שהראו כי המים עומדים באיכות הנדרשת. 

 

לצפייה בכל החריגות עם ממשק חיפוש מתקדם לחץ כאן.

הנחיות לחיפוש דיווח על חריגה:
1. בחר שנה בה התגלתה החריגה.
2. בחר מחוז להצגת חריגות בשנה המבוקשת.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
כווץ שנה : 2022 ‏(21)
כווץ שנה : 2021 ‏(93)
כווץ שנה : 2020 ‏(136)
כווץ שנה : 2019 ‏(101)
כווץ שנה : 2018 ‏(117)
כווץ שנה : 2017 ‏(122)
כווץ שנה : 2016 ‏(78)
כווץ שנה : 2015 ‏(98)
כווץ שנה : 2014 ‏(113)
כווץ שנה : 2013 ‏(23)

לחילופין, השתמשו בתיבת החיפוש.

 *ניתן להזין כאן טקסט חופשי הקשור לאזור האספקה או למקור המים.