פעולות מתקנות במי השתיה

 

 

אשדוד סיטי ''16 74464 - 29.3.21202104121059583461912/04/2021 10:23:17דיווח באינטרנט על גמר ביצוע פעולות בעקבות חריגה באיכות מי שתיה .1 להלן פירוט התוצאות שנמצאו בדיגום מתאריך : 29/03/2021 4 . ננקטו הפעולות הבאות בתיאום עם משרד הבריאות : התקבלו https://wold.mekorot.co.il/Heb/newsite/InformationCenter/CorrectiveActionsDocs/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf29/03/2021 05:30:00רשת אספקה7AB000Mאשדוד סיטי "16 ח.צ 74464מיקרוביולוגיה1244מחוז אשקלון
גרנות א' שדרה מרכזית - 25.3.21202104121059143461812/04/2021 10:50:19דיווח באינטרנט על גמר ביצוע פעולות בעקבות חריגה באיכות מי שתיה .1 להלן פירוט התוצאות שנמצאו בדיגום מתאריך : 25/03/2021 4 . ננקטו הפעולות הבאות בתיאום עם משרד הבריאות : כל https://wold.mekorot.co.il/Heb/newsite/InformationCenter/CorrectiveActionsDocs/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf5125/03/2021 05:10:00רשת אספקה7GH0000גרנות א שדרה מרכזיתמיקרוביולוגיה1243מחוז אשקלון
דוח חריגה באושה 3 קד רדוד 7.2.21202102281502012483828/02/2021 15:00:52ט על גמר ביצוע פעולות בעקבות חריגה באיכות מי שתיהטר דיווח באי .1 מצאו בדיגום מתאריך להלן פירוט התוצאות ש: 07/02/2021 :קטו הפעולות הבאות בתיאום עם משרד הבריאות .4 :מצא https://wold.mekorot.co.il/Heb/newsite/InformationCenter/CorrectiveActionsDocs/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf2207/02/2021 06:45:00מקור מים3AH0035אושה 3 א"ה מיקרוביולוגיה1235מחוז חיפה
דוח חריגה בכברי 15 קד עמוק 27.1.21202102281459102483728/02/2021 14:58:20ט על גמר ביצוע פעולות בעקבות חריגה באיכות מי שתיהטר דיווח באי .1 מצאו בדיגום מתאריך להלן פירוט התוצאות ש: 27/01/2021 :קטו הפעולות הבאות בתיאום עם משרד הבריאות .4 :מצא https://wold.mekorot.co.il/Heb/newsite/InformationCenter/CorrectiveActionsDocs/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf2227/01/2021 06:15:00מקור מים5LF0155כברי 15 א"המיקרוביולוגיה1232מחוז הצפון
דוח חריגה בבית שאן עיריה 26.1.21202102281456172483528/02/2021 14:55:44ט על גמר ביצוע פעולות בעקבות חריגה באיכות מי שתיהטר דיווח באי .1 מצאו בדיגום מתאריך להלן פירוט התוצאות ש: 26/01/2021 :קטו הפעולות הבאות בתיאום עם משרד הבריאות .4 :מצא https://wold.mekorot.co.il/Heb/newsite/InformationCenter/CorrectiveActionsDocs/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf26/01/2021 08:40:00רשת אספקה5BMA000בית שאן ח"צ מיקרוביולוגיה1231מחוז הצפון
גת 15 - 25.1.21202104121058263461712/04/2021 10:04:37דיווח באינטרנט על גמר ביצוע פעולות בעקבות חריגה באיכות מי שתיה .1 להלן פירוט התוצאות שנמצאו בדיגום מתאריך : 25/01/2021 4 . ננקטו הפעולות הבאות בתיאום עם משרד הבריאות : התקבלו https://wold.mekorot.co.il/Heb/newsite/InformationCenter/CorrectiveActionsDocs/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf2225/01/2021 05:30:00מקור מים7CC0155גת 15 א"ה מיקרוביולוגיה1230מחוז אשקלון
בלום 2 - 24.1.21202104121057423461612/04/2021 09:53:40דיווח באינטרנט על גמר ביצוע פעולות בעקבות חריגה באיכות מי שתיה .1 להלן פירוט התוצאות שנמצאו בדיגום מתאריך : 24/01/2021 4 . ננקטו הפעולות הבאות בתיאום עם משרד הבריאות : להלן פירוט https://wold.mekorot.co.il/Heb/newsite/InformationCenter/CorrectiveActionsDocs/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf2224/01/2021 11:30:00מקור מים3BP0020בלום 2 ל"ה כימיה1229מחוז חיפה
ראשון 2 - 19.1.21202104121057032555212/04/2021 09:49:05דיווח באינטרנט על גמר ביצוע פעולות בעקבות חריגה באיכות מי שתיה .1 להלן פירוט התוצאות שנמצאו בדיגום מתאריך : 19/01/2021 4 . ננקטו הפעולות הבאות בתיאום עם משרד הבריאות : התקבלה https://wold.mekorot.co.il/Heb/newsite/InformationCenter/CorrectiveActionsDocs/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf2219/01/2021 06:30:00מקור מים6UB0025ראשון 2 א"המיקרוביולוגיה1226מחוז המרכז
בניה ח.צ. 44791 - 18.1.2120210412105624810112/04/2021 09:45:11דיווח באינטרנט על גמר ביצוע פעולות בעקבות חריגה באיכות מי שתיה .1 להלן פירוט התוצאות שנמצאו בדיגום מתאריך : 18/01/2021 4 . ננקטו הפעולות הבאות בתיאום עם משרד הבריאות : להלן פירוט https://wold.mekorot.co.il/Heb/newsite/InformationCenter/CorrectiveActionsDocs/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf18/01/2021 08:00:00רשת אספקה6BNAIA1בניה ח.צ 44791מיקרוביולוגיה1224מחוז המרכז
דוח חריגה בכרמל 12 קד רדוד 11.1.21202102281453002483428/02/2021 14:51:13ט על גמר ביצוע פעולות בעקבות חריגה באיכות מי שתיהטר דיווח באי .1 מצאו בדיגום מתאריך להלן פירוט התוצאות ש: 11/01/2021 :קטו הפעולות הבאות בתיאום עם משרד הבריאות .4 :מצא https://wold.mekorot.co.il/Heb/newsite/InformationCenter/CorrectiveActionsDocs/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf2211/01/2021 07:30:00מקור מים3LG0125כרמל 12 א"המיקרוביולוגיה1220מחוז חיפה