איכויות מי קולחים והשקיה - דו"חות שנתיים

איכויות מי קולחים והשקיה - דו"חות שנתיים

קבוצת "מקורות” מייחסת חשיבות רבה לאיכויות של סוגי המים השונים שהיא מספקת בהתאמה לצרכים, ומשקיעה בכך מאמצים ומשאבים רבים. במסגרת זו מטפלת "מקורות" גם בשפכים ובקולחים.

הטיפול בשפכים והשבתם להשקיה חקלאית הם אחד הפתרונות החשובים ביותר לבעיית המחסור במים. מי קולחים באיכות גבוהה המועברים להשקיית גידולים חקלאיים, מאפשרים להפנות לשתייה את המים השפירים שסופקו קודם לכן לחקלאות. בישראל מושבים למעלה מ-400 מיליון מ"ק מי קולחים לחקלאות, שמהווים למעלה מ-85% מסך השפכים המטופלים כיום בישראל - מהשיעורים הגבוהים בעולם.

 

קבוצת "מקורות" מובילה בהשבת קולחים לחקלאות, הן מבחינת כמויות והן מבחינת איכויות: הקבוצה משיבה כ-60% מהקולחים המושבים בארץ כאשר במקום השני, בפער גדול, ניצבת סינגפור, עם שיעור השבה של כ- 35%. הקולחים המושבים הם באיכות גבוהה, בהתאם לדרישות המוכתבות לחברה ע"י גורמי הרגולציה.

יש לציין שהשבת קולחים לחקלאות היא מרכיב חשוב גם בשמירה על הסביבה ובמניעת זיהום של מקורות מי תהום.

היעד האסטרטגי של "מקורות" לעשור הבא הוא הגדלת ניצול קולחים להשקיה לשיעור הגבוה מ- 90%. לצורך כך משקיעה הקבוצה משאבים רבים בפיתוח טכנולוגיות חדישות ומתקדמות, הן במטרה להגדיל את התפוקה והן במטרה לשפר את איכות הקולחים, זאת תוך צמצום עלויות.

  

• בהתאם לתקנות הקולחים משנת 2010 , להלן דו"חות שנתיים עם תוצאות איכות הקולחים המסופקים על ידי החברה ממפעלי הקולחים שלה להשקיה חקלאית.

  
עותק של תוצאות תשלובת קישון 2018
ניטור החדרת קולחי שפדן ומפעל הקן השלישי - דוח שנתי 2018 - (002)
דוח החדרה שפדן וקו שלישי 2019
מכון טיפול בשפכי כרמיאל והסביבה – דו''ח לשנת 2018
תשק 2018 - עותק של תוצאות תשלובת קישון 2018
תשק 2018 - פרוטוקול ועדת חריגים מיום 5 2 2018
תשק 2018 - מאגר מעלה קישון - דוח שנתי מסכם 2018
מאגר מעלה קישון - דוח שנתי מסכם 2018
דוח שנתי החדרה וקו שלישי 2017
דוח תשלובת קישון 2013-2015 - דוח סופי
עיון_זמר 2013-2015 - דוח סופי