קידום החינוך

קידום החינוך

האתגרים הלאומיים הניצבים בפני משק המים בישראל מחייבים את קבוצת "מקורות" לחשוב תמיד קדימה, לרבות בתחום החינוך. לאורך השנים, ומתוך מודעות לחשיבותו ולתפקידו המכריע של החינוך להשגת מטרות ערכיות, מקיימת "מקורות" פעולות רבות בתחום עם גורמים שונים, בין אם אקדמיים ובין אם קהילתיים.
הפעולות שמקדמת "מקורות" לקידום החינוך בישראל בתחומי המים ולהשתלבותו של הדור הצעיר במתן מענה לאתגרי המים בישראל, כוללות בין היתר:

 

  • קיום "ימי זרקור", אשר במסגרתם מרצים מומחי "מקורות" בפני סטודנטים ממסגרות  אקדמיות שונות בישראל על פעילותה של הקבוצה.
  • מתן מלגות לסטודנטים מצטיינים בתחום ההנדסה בטכניון ובמרכז האוניברסיטאי אריאל.
  • קידום מחקרים בתחום המים בשיתוף פעולה עם אוניברסיטאות וגופי מחקר מובילים.
  • שיתוף פעולה עם "עתידים לתשתיות", הכולל קליטת מהנדסים מהפריפריה והענקת מלגות לסטודנטים, תוך שילובם ב"מקורות" במהלך לימודיהם (כחלק מהתנסותם הפרקטית-מעשית)
  • קידום הקמת קמפוס "מקורות", שיהווה קמפוס המים של מדינת ישראל להכשרות בתחום המים. הוא יבטא למעשה את תפיסתה האסטרטגית של "מקורות", הרואה בידע משאב חיוני למינוף ערכי הקבוצה ופעילותה. הידע והניסיון המקצועי של "מקורות" בתחום המים יתורגמו  לתוכניות לימוד והכשרה פרקטית לעוסקים בתחום. בנוסף, בכוונת "מקורות" לפתח תוכניות שיאפשרו לתאגידי המים ללמוד מניסיונה ומהידע שצברה ולקבל פרקטיקה יישומית לטיפול ולתפעול מערכות המים העירוניות.
  • חשיפת הפעילות המגוונת של "מקורות" בתחום המים באמצעות מרכז המבקרים ב"אתר אשכול" והאתרים ההיסטוריים שהיא מפעילה בפריסה ארצית. מרכז המבקרים ב"אתר אשכול" והאתרים ההיסטוריים מארחים אוכלוסייה מגוונת ללא תשלום, ובכלל זה תלמידים ובני נוער ממסגרות שונות. בסיורים הנערכים נחשפים התלמידים ובני הנוער להיבטים הרבים הקשורים לתחום המים ולהיותו המשאב החיוני ביותר לקיומם של החיים.