תכניות מפורטות והיתרי בניה

מקורות חברת המים בע"מ נדרשת לפרסם את הבקשות להיתרי בניה המוגשות לוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות
לפי חוק התכנון והבניה ומכוח סעיף 6.6.3 בפרק המים, חלק ההיתרים בתמ"א 1 (להלן "התכנית המאושרת").

 

להלן פרטי הבקשות להיתרי בניה.
*לכל קובץ בקשה מצורפת מפה ודברי הסבר וכן פרטי מוסדות התכנון ולמי ניתן להגיש את ההשגה, ככל וקיימת.

  
  
נספח נופי סביבתי - חלק א.pdfנספח נופי סביבתי - חלק א
נספח נופי סביבתי - חלק ב.pdfנספח נופי סביבתי - חלק ב
נספח נופי סביבתי - חלק ג.pdfנספח נופי סביבתי - חלק ג
נספח עצים גיליון 1 מתוך 5 - מנשה.pdfנספח עצים גיליון 1 מתוך 5 - מנשה
נספח עצים גיליון 2 מתוך 5 - ראש העין.pdfנספח עצים גיליון 2 מתוך 5 - ראש העין
נספח עצים גיליון 3 מתוך 5 - שפלת לוד.pdfנספח עצים גיליון 3 מתוך 5 - שפלת לוד
נספח עצים גיליון 4 מתוך 5 - שקמה.pdfנספח עצים גיליון 4 מתוך 5 - שקמה
נספח עצים גיליון 5 מתוך 5 - להבים.pdfנספח עצים גיליון 5 מתוך 5 - להבים
נספח תשתיות גיליון 1 מתוך 5 - מנשה.pdfנספח תשתיות גיליון 1 מתוך 5 - מנשה
נספח תשתיות גיליון 2 מתוך 5 - ראש העין.pdfנספח תשתיות גיליון 2 מתוך 5 - ראש העין
נספח תשתיות גיליון 3 מתוך 5 - שפלת לוד.pdfנספח תשתיות גיליון 3 מתוך 5 - שפלת לוד
נספח תשתיות גיליון 4 מתוך 5 - שקמה.pdfנספח תשתיות גיליון 4 מתוך 5 - שקמה
נספח תשתיות גיליון 5 מתוך 5 - מתחם להבים.pdfנספח תשתיות גיליון 5 מתוך 5 - מתחם להבים
תשריט מצב מוצע גיליון 1 מתוך 5 - מנשה.pdfתשריט מצב מוצע גיליון 1 מתוך 5 - מנשה
תשריט מצב מוצע גיליון 2 מתוך 5- ראש העין.pdfתשריט מצב מוצע גיליון 2 מתוך 5- ראש העין
תשריט מצב מוצע גיליון 3 מתוך 5 - שפלת לוד.pdfתשריט מצב מוצע גיליון 3 מתוך 5 - שפלת לוד
תשריט מצב מוצע גיליון 4 מתוך 5 - שקמה.pdfתשריט מצב מוצע גיליון 4 מתוך 5 - שקמה
תשריט מצב מוצע גיליון 5 מתוך 5 - להבים.pdfתשריט מצב מוצע גיליון 5 מתוך 5 - להבים
תתל 100 - הוראות התכנית.pdfתתל 100 - הוראות התכנית
  
  
  
  
קו מחבר קו ירקון- לאשקלון.pdfקו מחבר קו ירקון- לאשקלון17/03/2020בקשת היתר להקמת קו מים מחבר מקו ירקון מערבי בסמיכות מאזור משואות יצחק - נגבה ועד לכביש 4 מול אשקלון
  
  
תתל 115 - הוראות התכנית.pdfתתל 115 - הוראות התכנית
תתל 115 - מסמך נופי סביבתי.pdfתתל 115 - מסמך נופי סביבתי
תתל 115 - מסמך ניקוז וניהול מי נגר.pdfתתל 115 - מסמך ניקוז וניהול מי נגר
תתל 115 - מצב מאושר.pdfתתל 115 - מצב מאושר
תתל 115 - נספח בינוי.pdfתתל 115 - נספח בינוי
תתל 115 - נספח פיתוח ושיקום נופי.pdfתתל 115 - נספח פיתוח ושיקום נופי
תתל 115 - נספח תכניות ארציות ומחוזיות.pdfתתל 115 - נספח תכניות ארציות ומחוזיות
תתל 115 - נספח תשתיות.pdfתתל 115 - נספח תשתיות
תתל 115 - תשריט (הגדלה).pdfתתל 115 - תשריט (הגדלה)
תתל 115 - תשריט.pdfתתל 115 - תשריט
  
  
נספח תשתיות- גיליון 3.pdfנספח תשתיות- גיליון 3
נספח תשתיות- גיליון 4.pdfנספח תשתיות- גיליון 4
תשריט מצב מאושר- גיליונות 1-2.pdfתשריט מצב מאושר- גיליונות 1-2
תשריט מצב מאושר- גיליונות 3-5.pdfתשריט מצב מאושר- גיליונות 3-5
תשריט מצב מוצע- גיליון 1.pdfתשריט מצב מוצע- גיליון 1
תשריט מצב מוצע- גיליון 2.pdfתשריט מצב מוצע- גיליון 2
תשריט מצב מוצע- גיליון 3.pdfתשריט מצב מוצע- גיליון 3
תשריט מצב מוצע- גיליון 4.pdfתשריט מצב מוצע- גיליון 4
תשריט מצב מוצע- גיליון 5.pdfתשריט מצב מוצע- גיליון 5
תשריט תמאות ותממים.pdfתשריט תמאות ותממים
גבול תכנית על אורטופוטו.pdfגבול תכנית על אורטופוטו
הוראות תכנית.pdfהוראות תכנית
נספח בינוי.pdfנספח בינוי
נספח נוף.pdfנספח נוף
נספח נופי סביבתי.pdfנספח נופי סביבתי
נספח נופי סביבתי- נספחים.pdfנספח נופי סביבתי- נספחים
נספח ניקוז- דוח הידרולוגי.pdfנספח ניקוז- דוח הידרולוגי
נספח ניקוז- תשריט.pdfנספח ניקוז- תשריט
נספח סקר עצים- חוברת.pdfנספח סקר עצים- חוברת
נספח סקר עצים- תשריט.pdfנספח סקר עצים- תשריט
נספח תנועה.pdfנספח תנועה
נספח תשתיות- גיליון 1.pdfנספח תשתיות- גיליון 1
נספח תשתיות- גיליון 2.pdfנספח תשתיות- גיליון 2