תחנות לאורך המוביל הארצי

צינורות  הלחץ בטבחה ובצלמון

(חוויות העושים במלאכה מתוך: בטאון פנימי מספר 10 דצמבר 1964)


"תחנת ספיר" מיועדת לדחוף ולהרים את מי הכנרת, הנמצאים ברום של מינוס 210 מטר מתחת לפני הים,  לגובה הרמה של 256 מטר אל תעלת המוביל הפתוחה, לתחילת מסע  המים לכל חלקי הארץ.
מי הכנרת הנשאבים על ידי משאבות הענק הטמונות בהר, נדחפים לגובה עצום זה דרך צינור לחץ באורך של 2200 מטר, בשיפוע תלול עד ל"ראש צינור
הלחץ", ממנו מתחילה תעלת המוביל הפתוחה (תעלת הירדן). גם בתחנת צלמון (השנייה בגודלה מבין תחנות המוביל), מורמים המים דרך צינור
לחץ באורך 1000 מטר, לגובה של 115 מטר נוספים, לתעלת עילבון, הנמצאת ברום 152+ מטר. זו הנקודה הגבוהה ביותר ב"מוביל הארצי". חציבת התעלה לצינורות הלחץ, הנחת חוליות הצינור בשיפוע התלול וחיבורם, היוו אתגר קשה וראשוני לעובדי "מקורות".

 

 

 
 הנחת חוליות הצינור בשיפוע התלול וחיבורם 
ALB43.85 דניאל רוזנבלום
חציבת המנהרה לצינור הלחץ
בטבחה N2.15  4586 דניאל רוזנבלום
 

 

 

חפירת התעלה, שבה היה צריך להניח את צינור הלחץ מטבחה עד לפתח תעלת הירדן – הייתה מלכתחילה כרוכה בבעיות, בשל השיפוע הרב שנאלצו להתגבר עליו. לעבודה זו גייסו את הטובים והנועזים שבאנשי ציוד מכני כבד. בנוסף, ננקטו אמצעי בטיחות מיוחדים, כגון קשירת ועיגון המחפר (הבאגר) לטרקטור כבד, בזמן העבודה בשיפוע התלול.
למרות העיגון, אירע מקרה בו הבאגר ניתק והחל מידרדר במורד התוואי. בנס נעצר על ידי הסלעים הטבעיים ולא קרה כלום. בכל מקרה אף אחד מהאנשים לא הוכרח לעבוד באתר זה ורק מפעילים אמיצים, שהתנדבו בעצמם באו לשם.

 

 

     
 עבודת השופלים בחפירת התעלה התלולה ALB43.11 דניאל רוזנבלום    מערומי צינורות הפלדה של צינור לחץ
כ.נ.ת (טבחה) על רקע בקעת גינוסר והכנרת ALB43.30,31  דניאל רוזנבלום
     
תעלת צינור לחץ ק.ש.ר (צלמון)
ALB43.78  משה גרוס

 

 

היו גם קשיים שלא נבעו מהתנאים האובייקטיבים; זמן רב התנהל ויכוח מר בין האחראים על הפיצוצים בתוואי לבין מפעילי הציוד. לעתים קרה שהפיצוצים לא התפוצצו כמתוכנן, והחומר שצריך היה לפנות  לא נמצא במקום נגיש לכלים. וכך, המפעילים צעקו על המפוצצים שאינם
יודעים מלאכתם ואילו המפוצצים טענו כנגד המפעילים, עד אשר, כתוצאה מן הלחץ הכבד – נשברו כמה כלים. אז הבינו המפוצצים, כי האשם לא באנשים  אלא במכונות...

 

 

 

   

 

 
 

 העבודה הייתה כרוכה בפיצוצים רבים N1.39 2417 דניאל רוזנבלום 

 
     

 

 

פעם אחת מדד מודד וסימן את תוואי החפירה ואת עומקה. חפרנו לפי זה. כעבור כמה ימים מספר התחלפו המודדים – והחדש הודיע, כי צריך לרדת בחצי מטר יותר עמוק, בגלל טעות שהייתה. משכנו בכתפיים – אך ירדנו. כעבור זמן-מה התחלפו שוב המודדים; השלישי אמר: "מדוע חפרתם יותר מידי? צריך לכסות..." מאז היינו מסתכלים עליהם בחשדנות...


 

 

     
 מאז הסתכלנו על המודדים בחשדנות -
עבודות מדידה בשטח 1.5.3 356
   תעלה חצובה צינור לחץ צלמון  ALB43.82 משה גרוס
     

 

בעיות עובדים

בתחילת 1961, כאשר הגיעו צינורות הלחץ הראשונים משוויצריה, אשר היו בעלי עובי דופן מיוחד. כשהגיע ציוד ההנחה מאמריקה – עמדו בפני הבעיה של ארגון
צוות לעבודה. היה קשה ביותר להשיג אנשים למלאכה זו. הקבוצה הראשונה התארגנה מבין דייגי טבריה והסביבה, כיוון שעונת הדיג הייתה חלשה והם היו מוכנים להתעסק במשהו אחר; הובאו גם עולים חדשים ועל כולם הופקדו כמה מנהלי עבודה טובים ומסורים, שהיו מופת עצמי לאנשים.

ראשית הביצוע הייתה: הכנסת הצינורות במנהרת תחנת השאיבה, אל מנהרת המגופים. לוח הזמנים היה דחוק למדי ונאלצנו לעבוד יומם ולילה.

 

 

     
 ראשית הביצוע: הכנסת הצינורות
דרך מנהרת תחנת השאיבה, אל
מנהרת המגופים
N1.26  1552 דניאל רוזנבלום 
  מנהרת המגופים – תחילת צינור
הלחץ – טבחה
ALB43.60 דניאל רוזנבלום 
     

 


אך, העבודה בהא הידיעה החלה בחוץ, בתוואי השטח המשופע של צינור הלחץ. התחילו להוריד את הצינורות והנה כבר בתחילה קרתה תקלה די רצינית:
טיסה בחלל: הצינור ירד על העגלה המיוחדת, על גבי הפסים. בתוך הצינור ישבו ארבעה פועלים. פתאום התפוצצה תיבת ההילוכים של הכננת, שתפקידה לבלום את הצינור הכבד בירידתו, והצינור החל גולש על פסיו מטה מטה במהירות של 60 קמ"ש ובשיפוע של 27%. בקושי ובחרדה עצומה הצלחנו לעוצרו בעזרת בלמים מכניים, שהכנו לשעת חירום, כאשר הצינור הגיע לשיפוע של% 6 רצנו למטה כל עוד נפשנו בנו ומצאנו את הארבעה עומדים מחוץ לצינור – חיוורים כמתים. אחד מהם פלט סוף סוף ואמר: עכשיו כבר מוכנים לטוס גם בחלל...
מאז נאסרה הנסיעה בתוך הצינורות לחלוטין. 

 

 

     
טיסה בחלל    טיסה בחלל: הצינור יורד על העגלה
המיוחדת, על גבי הפסים ובשיפוע של 27%,
צינור לחץ צלמון
ALB43/73 משה גרוס
     

 

העובדים התארגנו לעבודה ב-3 נקודות במקביל: קבוצה אחת להמשך צינור כ.נ.ת (מטבחה לתחילת תעלת הירדן), קבוצה שנייה לצינור הלחץ של צלמון וקבוצה שלישית – להנחת המוניפולד (מערכת החלוקה מן המגופים אל צינור הלחץ).
יתרון גדול היה לנו בהרגשה, שכולנו עובדים כמשפחה אחת. לא היה פה עסק עם פקודות, אלא היוועצות הדדית והתגברות הדדית על בעיות שצמחו בכל שעה ובכל רגע. כיוון שלגבי הכול הייתה אוזן קשבת תמיד – ביצענו עבודתנו מתוך רצון טוב ונכונות. ואסור לשכוח, כי סוג עבודה כזה לא ידע איש מאיתנו קודם לכן.

 

 

 

 

 

 

 

 
 קבוצה ראשונה להמשך
  צינור לחץ כ.נ.ת ALB43.28 רוזנבלום
 קבוצה שנייה לצינור הלחץ של צלמון
ALB43.81 משה גרוס
 קבוצה שלישית להנחת המוניפולד
(מערכת החלוקה מן המגופים אל צינור הלחץ).
ALB43.6 דניאל רוזנבלום
     

 

 

הורדת צינורות לחץ מפלדה באמצעו
ת כבלי פלדה וכננת – צינור לחץ כ.נ.ת טבחה
ALB43.22 רוזנבלום
ALB43.39 רוזנבלום    קצה צינור לחץ כ.נ.ת
תחילת תעלת הירדן
N1.26  1556 דניאל רוזנבלום

 

אבטחת קצה צינור לחץ   
4538  N2.15  דניאל רוזנבלום

 


תלילות... שיפועים...
דיברו אצלנו על 73% תלילות ואף על 120% - איך מורידים צינורות בשיפועים כאלה, כאשר השיפוע המכסימלי עד כה היה 27%, וכל צינור שוקל 10 טון!  בכל ערב, בלילה, אחרי יום עבודה מפרך? היינו יושבים יחדיו, בודקים, בוחנים, מחפשים ומוצאים.
גם לעניין הבטיחות הקדשנו הרבה מאד מחשבה ותכנון. כשבאו השוויצרים לראות את עבודתנו וסיפרנו להם, כי בהנחת הצינורות ובריתוכם, -בתנאים כאלה, לא אירעה אצלנו שום תאונה רציני - הם לא האמינו. פשוט לא האמינו.
 

 

 

   

 

 
   איך להוריד צינורות בשיפועים כאלה?N1.24 1361   דניאל רוזנבלום  
     


הכנסת והוצאת הטבעות עם הקלינים

בהנחת צינור הלחץ בוצעו סוגים רבים של עבודות: הרכבה, התאמה, הנחה, ריתוך, הכנה לבטון וכו'. אך דומה שהמלאכה הקשה והמטרידה ביותר הייתה הכנסת והוצאת הטבעות עם הקלינים, לשם מניעת דפורמציה של הצינור:
זו הייתה ממש עבודת פרך. היינו צריכים להכניס את הטבעות אחרי שהניחו 6-7 צינורות, ריתכום, השחיזום וצילמום; לפני הבטון – באו הטבעות מ- 3-4 צינורות שכבר יצקו סביבם בטון שהיה צריך להעביר בין ה"עכבישים" שבשלושת הצינורות הבאים אחריהם. זחלנו בתוך הצינורות,
סוחבים עמנו את התמיכות ואת הטבעות – בשיפוע, בחום... זו הייתה עבודת פרך, שלא ידענו דוגמתה!
היינו יוצאים גם בחצות הלילה, או לפנות שחר, בשביל להוציא את הטבעות בדיוק 12 שעות לאחר שנוצק הבטון על הצינור. לא התחשבנו בכך באיזו שעה משעות היום והלילה זה יצא – עברו 12 שעות בדיוק - יצאנו לטבעות, כי כל עיכוב בשעות, היה מעכב את אנשי הבטון ביציקה.
גם הרתכים עבדו בלילות, כיוון שהריתוך לקח זמן ואי אפשר היה לעכב הכנסת צינורות נוספים; הכנסת צינור נוסף הייתה מותנית בגמר ריתוך וביטון דבר רדף דבר ולחץ עליו בלי הרף. זה הכריח אותנו לעבוד במתח עצום בלתי פוסק ומתוך מאמץ עליון, תמידי.

 

 

   

 

 
 

 המלאכה הקשה והמטרידה ביותר הייתה:
הכנסת והוצאת הטבעות עם הקלינים
ALB43.61  דניאל רוזנבלום

 
     

 


"כאשר הכנסנו את המניפולד (ה"מכנסיים") בטבחה, שמשקלו 26 טון – נאלצנו לעבור עמו דרך האולם הגדול, אל מנהרת המגופים. הטריילרים הגדולים היו נתקלים בסיבובים של המנהרה וצריך היה להשתמש במכשירי הרמה וג'קים, כדי להרים את הטריילר עם משאו, ולהזיזו. פעם נתקלנו בקיר ולא יכולנו לזוז, לא אחורה ולא קדימה.רצה  אלוהים ובאותו הרגע  הודיעו לנו כי שרת החוץ הגיעה לביקור, וצריך לפנות את המעבר. לך תעשה משהו! הסוף: שרת החוץ עברה איכשהו מלמטה ומן הצד, ואמרה שהתרשמה מאוד מגודל העבודה ומקשייה. אמרנו: טוב שתראה כמה זה קשה..."

 

 

 

 

 

 
 

                  שרת החוץ גולדה מאיר התרשמה מאוד
מגודל העבודה ומקשייה
N2.20 4937 דניאל רוזנבלום

 
     

 

 

עם הזמן והניסיון העבודה זרמה בקצב מהיר ויכלו להתארגן ולהתחיל גם בסיפון עמוד, עוד לפני שסיימו את קווי הלחץ של טבחה וצלמון.
הצוות, שהיה בתחילה חסר כל ידע וניסיון – הפך ליעיל ומנוסה עד מאוד.

 

 

 

 

 
 

 

 עבודות ריתוך בתוך צינור לחץ כ.נ.ת
 ALB43.25 רוזנבלום

 עבודות שיוף בתוך צינור
לחץ כ.נ.ת      
ALB43.58. רוזנבלום

 הכנות ליציקת הבטון בצינור לחץ כ.נ.ת    
ALB43.21  רוזנבלום

     

 

 

 

יציקת הבטון בצינור לחץ כ.נ.ת 
    .43ALB43  רוזנבלום

צינור לחץ כ.נ.ת מבוטן
N1.15 0825 דניאל רוזנבלום

עבודות צבע פנים
בצינור לחץ כ.נ.ת    
ALB43.57  רוזנבלום

 

שלשת צינורות הלחץ
היוצאים מתחנת צלמון    
ALB43.80  משה גרוס