נסיונות החבלה ב"מוביל הארצי"

מן העיתונות: על ניסיונות החבלה ב"מוביל הארצי" של ארגון "אל-פתח"

סביב הקמת "מפעל הירדן", שמאוחר יותר כונה "המוביל הארצי", התפרסמו כתבות רבות על תהליכי ההקמה, ההפעלה,  התכנון ועוד.
הקמת המפעל לשם ניצול מי הירדן ושאיבתם לנגב, עוררה התנגדות של שכנינו, שטענו לזכויות מים על הירדן ויובליו. התנגדות זו, שכונתה "המאבק על המים", יצרה תגובות שונות, ביניהן גם תוכנית הליגה הערבית להטות את מקורות הירדן לעבר סוריה, ירדן ולבנון בשנת 1965 (להבדיל מתכנית הטיית הירדן הישראלית בשנת 1953).
בשנת ההפעלה הראשונה של "המוביל הארצי" נעשו מספר ניסיונות לחבל במפעל הציוני, באמצעות ארגון  "אל-פתח", שהוקם למטרה זו. ניסיונות אלה
סוקרו רבות בעיתונות, כפי שניתן לראות בכתובות המצורפות.במקביל להם החלו גם תוכניות ההטיה, שמילאו את העיתונים.
נציין שאף אחת מפעולות החבלה המתוכננות לא צלחה וכי גם ניסיונות ההטיה של מקורות הירדן, שהחלו באותה שנה, נקטעו באיבם על ידי כוחות צה"ל,
ו"המוביל הארצי" היה לעובדה מוגמרת!

 

 

 

 

 עיתון "חרות" 15.1.19    עיתון "למרחב" 15.1.1965
     
     
ועיתון "על המשמר" 15.1.1965 פרשנות בעיתון "חרות" 17.1.1965
עתון "הארץ" מדווח על דיווחי הסורים בנושא 19.1.1964 עיתון "חרות" מדווח חודשיים לאחר התקרית 2.3.1965
עתון "למרחב" מפרש חודשיים לאחר התקרית 5.3.1965 עתון "הארץ" מדווח חודשיים לאחר התקרית 2.3.1965