שלבי הפעלת "המוביל הארצי"

מתי הופעל לראשונה "המוביל הארצי"? – שלבי הפעלת "המוביל הארצי"

ביום רביעי, ה – 10 ביוני  1964, נחנך בצנעה גדול מפעלי המים במדינה: "המוביל הארצי".  המגוף בתחנת ראש העין נפתח, ומי הכנרת זרמו לנגב. זמן לא מועט לפני הפעלתו, נטל על עצמו צה"ל את האחריות להגנתו; במשך חודשים רבים נעשו הכנות ביטחוניות מקיפות, כדי לקדם פני רעה אפשרית, ובשבועות האחרונים לפני ההפעלה שרר גם מתח לא קטן. בשל חששות מפני חבלות וכדי לא לעורר תגובות זעם בלתי הכרחיות מצד סוריה, לא ניתנה אפשרות לציין בדרך פומבית ראויה את המאורע.

 

ידיעה בעיתון "דבר" סיפרה את הסיפור הבא:

 

 

 

 

 

 

אולם מסתבר שהפעלת "המוביל הארצי" לא הייתה אירוע חד פעמי וכי הפעלת המשאבות בטבחה התקיימה שבועיים קודם  ב-26.5.1964 (ויש הגורסים ב-15 למאי 1964) בנוכחות משה דיין ונציגי ממשלה נוספים. מתאריך זה החלו למלא את התעלות הפתוחות, את המאגר בצלמון (מאגר נטופה עוד לא הושלם) ואת הקו עד לתחנת ראש העין. לאחר בדיקת איכות המים וניקוזם למעיינות הירקון, נתקבל האישור על איכותם ואספקתם לנגב. גם השימוש בקטעי "המוביל הארצי" השונים התקיים בשלבים; קטעים דרומיים מ"המוביל הארצי" הופעלו עוד בשנת 1962, באמצעות הזרמת מים מקידוחים באזור פרדס-חנה–מענית לכיוון מעיינות הירקון. הדבר בוצע עקב התייבשות מעיינות הירקון לאחר 5 שנות שאיבה והצורך הדחוף במים. בשנים אלו עד הפעלת "המוביל הארצי" באופן רשמי, סופקו דרך קו "המוביל הארצי", בקטע מענית - ראש העין ומפעל ירקון - נגב, כמעט 40 מיליון מטר קוב מים לתל אביב ולנגב המיובש. היה זה אברהם מקל, איש אחזקה נמרץ מחבל ירדן, שהפעיל למעשה לראשונה את קו "המוביל הארצי" בקטע זה עוד לפני השלמתו של המפעל.

 

"רק אז" – מתוודה אברהם – "כשהתחילו להזרים בקטע של כ- 45 ק"מ בצינורות ה-"108 התחלתי לחוש את משמעות הפעלת מתקנים בגודל רב כל-כך".

 

בחצי שנה שקדמה להפעלה הרשמית התבצעו נסיונות הפעלה בקטעיו השונים של המפעל;

 

ב-17 לינואר 1964, הופיעה במעריב הידיעה הבאה:

 

 

 

 

 

 

 

 

ושלשה חודשים אח"כ הופיעה במעריב יום ששי הידיעה הבאה:

 

 

 

 

 

 

 

 

וכאמור, ביום ה-26.5.1964, החלו לשאוב ולהזרים לראשונה את מי הכנרת לתעלות הפתוחות בראשיתו של "המוביל הארצי". ביום זה הוזמנו בכירים להפעלה ולסיור לאורך תעלות "המוביל הארצי" ביניהם שר החקלאות משה דיין, מנכ"ל "מקורות" צבי צור (צ'רה) ומנכ"ל תה"ל (תכנון המים לישראל), אהרון וינר, שהתכבד ללחוץ על מתג הפעלת המשאבות בתחנת אשד כנרות (טבחה).

 

 

   

 

אהרון וינר לוחץ על מתג הפעלת המשאבות בתחנת אשד כנרות                                         משה דיין שר החקלאות וצבי צור (צ'רה) מנכ"ל מקורות בסיור במוביל 26.5.1964

(תחנת ספיר) לצורך מילוי התעלות והמאגרים 26.5.1964

 

אולם מסתבר כי יום חשוב זה בו הפעילו את המשאבות בטבחה לא הלך כל כך "חלק" כפי שמצטייר בתצלומים. שנה לאחר הפעלת "המוביל הארצי", נתפרסמה בעיתון "למרחב" כתבה שסיפרה את "הסיפור האמיתי"                 

 

"בעשרים ושישה במאי 1964 אחרי הצהריים התכנסה חבורה מכובדת מאוד, כשבראשה שר החקלאות, ליד פיתחו של צינור הלחץ, העולה מתחנת השאיבה "אשד כנרות" ומתחבר אל תעלת הירדן הפתוחה. היו שם כ- 50 איש מ"שמנה וסלתה" של הנהלת משרד החקלאות, נציבות המים, תה"ל, "מקורות" והמהנדסים האחראים על ההפעלה. החבורה כולה ניצבה על פני גשר מתוח על גבי התעלה וציפתה בקוצר רוח למים הראשונים שיעלו בשאיבה הראשונה מן הכינרת, אל תוך "המוביל הארצי", שמשאבותיו עברו עד שעה 12 בצהרי אותו יום את הניסיונות האחרונים. אותה חבורה נחלה במעמד זה אכזבה לא קטנה. הרגע המיועד בא – ועבר, והמים המיוחלים... לא הגיעו. האלחוט הודיע על תקלה קלה שתתוקן בעוד דקות ספורות. חיכו. לאחר כחצי שעה הודיעו כי הכל מוכן. החלה הספירה לאחור ו... שוב תקלה קטנה. התחילו מתלוצצים. חיכו שוב. הפעם זמו רב יותר. לאט לאט נהפכה ההתלוצצות לדאגה קלה, אחר כך לקצת כבדה יותר. אחר כך הודיעו שהכל תוקן ומתחילים להזרים. חמש דקות, ארבע, שלש, שתיים, אחת, אפס – המים באים! ההתרגשות שאחזה בכל אותה חבורה – אין לתארה במילים. זרם מים, מי כינרת, החל גואה ועולה מבעד לפתחו הפעור של הצינור, בעל הקוטר של שלשה מטרים, ונשפך דרך סורגי הביטחון – אל תוך תעלת הבטון הפתוחה: בפעם הראשונה בהיסטוריה...אך לא חלפו כי אם דקה או שתיים, ותחת לעלות ולעלות ולכסות את פי הצינור כולו – החלו המים יורדים במפתיע במהירות, עד שפסקו. לא ידעו  אם לצחוק או להרצין. הקול באלחוט הודיע: "נשרף "פיוז" . כנראה שלא נוכל להפעיל כבר היום". המומחים שבחבורה אמרו: "שום דבר. זה דבר קטן. יתוקן"  ההרגשה הייתה, למען האמת, קצת מאכזבת. מישהו התלוצץ בכל זאת והפליט: "טוב שלא עשינו טכס חגיגי". כדרך גברים שאינם מתייאשים משום דבר – פינו את השטח ונכנסו למכוניות. שר החקלאות ביקש להודיעו מתי ייעשה נסיון ההזרמה הקרוב, כיוון שהוא רוצה, ויהי מה, להיות נוכח בו. הובטח לו. בסוף אותו שבוע, ביום ששי אחרי הצהריים החלו המים זורמים מן הכנרת אל תוך "המוביל הארצי", לעבר ראש העין, כסידרם. ומאז הם זורמים וזורמים. (הכתבה במלואה מופיעה בהמשך)

 

להלן תמונות מרגעי ההמתנה הארוכים:

משה דיין, צבי צור, זאב קריב ונוספים ממתינים למים המיוחלים

 

 

 

   
   

 

 

והנה סוף סוף המים מגיעים:

 

 

 

   

 

משה דיין צבי צור (צ'רה) מנכ"ל "מקורות", טוביה לאפר ונוספים בעת הזרמת המים לראשונה בתעלת המוביל הפתוחה 26 במאי 1964

 

 

שבועיים אח"כ, כאמור, ביום ה - 10 ביוני, לאחר קבלת האישורים, נערך חבל ירדן לפתיחת המגוף בראש העין ולהזרמת מי הכנרת לדרום. יאיר מדווצקי – שקיבל את הכבוד לפתוח את המגוף מספר על רגע ההפעלה:

 

אסא (אסא ברק מנהל חבל ירדן) נתן לי הוראה להפעיל. הוריתי למפעילים.... לפתוח ידנית את המגוף....בפתיחת המגוף ניגש אלי אחד הנוכחים ואמר לי: "בחור אתה יודע שניתן להפעיל בחשמל?" עניתי: "נכון, אך בהפעלה ראשונה יש לפתוח בתחילה מספר סיבובים ידנית ורק אחר כך בחשמל". ענה לי: "אתה צודק וניגש הצידה. לאחר שהמגוף נפתח מעט, היה רעש אימים בתחנה משבירת האנרגיה בהפרש הלחצים בין קו ה "108 לקוי הירקון. הפסקתי את הפתיחה הידנית... ניגשתי ללוח החשמל ולחצתי על כפתור ההנעה לפתיחת המגוף..... הרעש חדל והייתה דממה בתחנה.
המתח פג וכולם חייכו.

 

בספרו "המאבק על המים" מתאר אלישע קלי מתה"ל את האירוע בו נחנך "המוביל הארצי" כאירוע צנוע ללא נאומי שרים וללא הרמת כוסיות:
 

"טכנאים אחדים מחברת "מקורות" מהנדסים מספר מחברת תה"ל, הם בלבד הקבילו את מי הכנרת בראש העין. יאיר מדווצקי, איש פרדס חנה,הטכנאי האחראי על תחנת הוויסות, לחץ על כפתור ההנעה של המגוף, ובכך חתם את תקופת בנייתו של מפעל המים הארצי שנמשכה כעשר שנים. הצנעתו של מעמד חנוכת המפעל הארצי לא באה ממיעוט הערכה כלפיו, אלא שאיומי הערבים לחבל בהפעלתו חייבו – ואף יחייבו בעתיד – הצנעת פרטים שונים, הנוגעים למבנה המפעל ולהפעלתו. דאגה זו לביטחונו היא שמנעה את חנוכתו בטקס הראוי לו ".

 

לכבוד הפעלתו, נערכו ביקורים רבים במפעל, וביניהם ביקורי שרים ונכבדים אחרים. ב-10 ביוני 1964, הגיע הנשיא בהליקופטר לתחנת השאיבה הראשית שעל חוף הכנרת. ובעודו מרים כוס לחיים, לרגל ההפעלה, הגיע מברק מתחנת מפעל ירקון-נגב בראש העין, כי מי "המוביל הארצי" הגיעו שמה ונכנסו אל הצינורות המובילים אותם הלאה לדרום הארץ.

 

 

   

מסוק הנשיא זלמן שזר נוחת. הנשיא ורעייתו מובלים למכונית שתוביל אותם לתחנת אשד כנרות. ברקע: משה דיין וצבי צור. מימין יואל רייטר מנהל הביצוע

 

 

 

   

 

מרימים כוסית לרגל ההפעלה – הנשיא, צבי צור ואהרון וינר

 

למחרת ביקרו בצוותא רוב חברי ממשלת ישראל לאורך "המוביל הארצי" ובארוחת צהריים חגיגית ורבת נאומים נחנך באופן רשמי – ומאופק ביותר כלפי חוץ – גדול מפעלי הפיתוח וגדול מפעלי המים של ישראל:

 

 

   

 

 

 

   

 

ביקור שרי ממשלה ב"מוביל הארצי" 11.6.1964. אהרון וינר מנכ"ל תה"ל מסביר

 

 

   

 

אבא אבן נואם בארוחת הצהריים

 

 

     

 

דב יוסף, גולדה מאיר, צ'רה, שמואל קנטור, קדיש לוז ונוספים, מעיינים בידיעה על הפעלת "המוביל הארצי" בעיתון במעריב

 

הידיעה מעיתון מעריב 11.6.1964 בה מעיינים השרים:

 

 

 

 

 

 

 

ועל כל אלה, רק שנה לאחר ההפעלה, כתבו סופר "למרחב" ו"במעריב" - מילא אהל, שהיה הדובר הראשון של "מקורות", את הכתבות הבאות המפרטות את שלבי ההפעלה וההתלבטויות בנושא: