מרחב הדרום

מרחב הדרום

גבולות:

•  צפון: אשקלון צפון – קריית גת – גלאון – אמציה – כרמל - מצדה.
• דרום:  אילת.
• מזרח: הגבול המזרחי של מדינת ישראל - ממצדה – עד אילת.
• מערב: מאשקלון לאורך הים התיכון –רצועת עזה –ולאורך  גבול מצרים עד אילת.

יחידת נגב צפוני – תחום שיפוט גיאוגרפי:

• מטה היחידה ממוקם ליד שדרות ותחום השיפוט שלה הינו כדלקמן:
• צפון: בקו רוחב – שמורת ניצנים אשקלון צפון לאורך כביש 35 -   קריית גת – כפר זוהרים - נגהות.
• דרום: צאלים - ניצנה.
• מזרח: נגוהות -– שקף – נתיבות - צאלים .
• מערב: הים התיכון בקו אורך אשקלון - רצועת עזה, גבול מצרים עד  - ניצנה.

 


 יחידת נגב מרכזי – תחום שיפוט גיאוגרפי:

• מטה היחידה ממוקם בבאר שבע ותחום השיפוט שלה הינו כדלקמן:
• צפון: בקו רוחב – מצדה – כרמל -עתניאל  –– בית קמה - רוחמה – נתיבות – צאלים –  ניצנה.
• דרום: בקו רוחב– עידן  הר מישר – הר שגיא.
• מזרח: הגבול המזרחי של מדינת ישראל בקו אורך  מצדה – עידן.
• מערב: הגבול עם מצרים הקטע ניצנה - הר שגיא .

 


יחידת ערבה – תחום שיפוט גיאוגרפי:

• מטה  היחידה ממוקם בצפון אילת  ותחום השיפוט שלה הינו כדלקמן:
• צפון: בקו רוחב – עידן –  הר מישר – הר שגיא.
• דרום: אילת.
• מזרח: הגבול המזרחי של מדינת ישראל  מעידן - לאילת  .
מערב: גבול מצרים מהר שגיא - לאילת .