חופש המידע - איכות הסביבה

העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור

המידע הרלוונטי לחברת "מקורות" הינו כדקלמן:

 

 

 איכות מים  
תקציר דוח איכות מים לשנת 2010 לחץ כאן
תקציר דוח איכות המים לשנת 2009 לחץ כאן
טבלאות איכות מים לשנים 2003-2008 לחץ כאן

 

איכות אוויר

 
תוצאות מדידות איכות אוויר - קציעות  לחץ כאן
   

 

קולחין

 
דיווח איכויות מי הקולחים  לחץ כאן
תקציר דוח ניטור מפעל הקו השלישי לשנת 2012    לחץ כאן
תקציר דוח ניטור מפעל הקו השלישי לשנת 2010 לחץ כאן
תקציר דוח עיון זמר לשנים 2009-2010 לחץ כאן