Mekorot Development and Enterprise

רומניה

 

לקראת סוף שנת 2014 החברה צפויה להשלים פרויקט להרחבת תשתיות המים והביוב בעירה Piatra Neamt. כמו כן, מקורות ייזום חתמה על פרויקט TK לתכנון, ביצוע ושדרוג מט"ש בעיר רומן. היקף הספיקה בפרויקט הינו 11 מיליון קו"ב לשנה. הפרויקט מתוכנן להסתיים במהלך שנת 2016.

 

 

 

 

     

 

 

 

The Standards Institution of Israel
מכון התקנים הישראלי כל הזכויות שמורות למקורות פיתוח וייזום | תנאים | אודות