Mekorot Development and Enterprise

מקסיקו

 
בנובמבר 2013 חתמה קבוצת מקורות על הסכם לביצוע תוכנית אסטרטגית לשיקום מי התהום, לטיפול במים ולמניעת זיהומי מים במקסיקו עם רשות המים המקסיקנית, CONAGUA.
בהתאם לכך, במהלך 2014 בוצע סקר מעמיק ל – 10 אקוויפרים נבחרים (כל אחד סובל מזיהומים שונים), תוך מתן המלצות אופרטיביות לפתרון כולל לשיקום. לכל אחד מהאקוויפרים הוצע פתרון ייחודי ואינטגרטיבי, המבוסס על הידע והטכנולוגיות שפותחו במקורות לטיפול ושיקום אקוויפרים.
מקורות נערכת למימוש השלבים הבאים של העבודה, יישום ההמלצות לשיקום וטיפול במי התהום של מקסיקו, באמצעות מגוון פרויקטים ייחודיים.
The Standards Institution of Israel
מכון התקנים הישראלי כל הזכויות שמורות למקורות פיתוח וייזום | תנאים | אודות