Mekorot Development and Enterprise

פרויקט אפיסקופי, לימסול

 

בשנת 2009 מקורות ייזום זכתה, יחד עם חברת נטקום הקפריסאית, במכרז בינלאומי

(BOT) למימון, תכנון, הקמה ותפעול שפורסם ע"י ממשלת קפריסין, תוך שגברה על כ-11 חברות בינלאומיות אחרות, תוך שימוש בטכנולוגיות ייחודיות שאפשרו את הזכייה במכרז. מדובר במתקן להתפלת כ-15 מיליון קו"ב מי ים בשנה בשיטת האוסמוזה ההפוכה. הקמת הפרויקט הסתיימה בהצלחה בשנת 2012. באוגוסט 2013 המתקן עבר בהצלחה את מבחני ההרצה במי ים. במהלך שנת 2015 המתקן צפוי להתחיל לספק מים בתפוקה מלאה.

The Standards Institution of Israel
מכון התקנים הישראלי כל הזכויות שמורות למקורות פיתוח וייזום | תנאים | אודות