Mekorot Development and Enterprise

לרנקה

 
בשנת 2012, מקורות ייזום זכתה יחד עם חברת Netcom הקפריסאית במכרז BOT של ממשלת קפריסין לתכנון, מימון, שדרוג ותפעול של מתקן להתפלת מי ים בהיקף של כ-22 מיליון קו"ב, כאשר התפעול הינו למשך 27 שנים. המתקן הוקם בסמוך לעיר לרנקה על-ידי חברת IDE הישראלית. הצפי לסיום שדרוג המתקן הינו אפריל 2015.
The Standards Institution of Israel
מכון התקנים הישראלי כל הזכויות שמורות למקורות פיתוח וייזום | תנאים | אודות