Mekorot Development and Enterprise

אזרבייג'אן

 
במהלך 2014 מקורות ייזום סיפקה מערכת של מעבדות ניידות ורכבי דיגום מצויידים במיטב הציוד המעבדתי הקיים לסוכנות לענייני מים במשרד הממשלתי למצבי חירום במדינה. בנוסף, בשיתוף עם מדינת אזרבייג'אן, הגיעה לארץ משלחת של 14 נציגים אזרים לשם השתתפות בקורס מקצועי שפותח ע"י צוות נרחב של מקורות מים ומקורות ייזום.
The Standards Institution of Israel
מכון התקנים הישראלי כל הזכויות שמורות למקורות פיתוח וייזום | תנאים | אודות