Mekorot Development and Enterprise

מתקן להתפלת מי ים באשדוד

פרויקט מתקן ההתפלה באשדוד הינו הפרויקט המרכזי של חברת מקורות ייזום. מקורות ייזום זכתה בשנת 2011 במכרז BOT להקמה תכנון, מימון ותפעול של מתקן להתפלת מי ים באשדוד למשך 25 שנה. מתקן ההתפלה יספק כל שנה מעל ל-100 מיליון מ"ק מים מותפלים למערכת המים הארצית באמצעות "המוביל הארצי החדש". "המוביל הארצי החדש" קולט את המים המותפלים מהמתקנים המוקמים לאורך חוף הים התיכון ומספק אותם לכל הכיוונים – ממערב למזרח, למרכז, לצפון ולדרום הארץ.


טכנולוגיית ההתפלה שעליה יתבסס המתקן היא שיטת "האוסמוזה ההפוכה" – שיטה שבה המים מוזרמים בלחץ גבוה דרך ממברנות המפרידות בין המלחים והמים, כך שביציאה מהן נוצרים שני זרמים: מחצית מהכמות היא של מים מותפלים והמחצית השנייה - תמלחת המוחזרת לים. המתקן יכלול מערכות בקרה ושליטה מתקדמות אשר תופעלנה מחדר בקרה מרכזי, צנרת תת ימית ותחנת כוח לייצור עצמי של אנרגיית ההפעלה.

 
היקף ההשקעה המוערך בהקמת המתקן נאמד בכ-400 מיליון דולר.

 

הקמת הפרויקט מבוצעת ע"י קבלן שנבחר במכרז בינלאומי (קבוצת IVM). מקורות ייזום בעלת חברת בת ייעודית, אשדוד התפלה תפעול, שתתפעל את המתקן לאחר הקמתו. המתקן צפוי להתחיל לפעול בתפוקה מלאה במהלך שנת 2015.

 

 

 

     
     

 

The Standards Institution of Israel
מכון התקנים הישראלי כל הזכויות שמורות למקורות פיתוח וייזום | תנאים | אודות