Mekorot Development and Enterprise

חדשנות טכנולוגית

"מקורות", הנמנית על עשר חברות המים המובילות בעולם, מחויבת לקדם פתרונות לאתגרי המים בישראל ובעולם. כדי לעמוד באותם אתגרים הקימה "מקורות" את WaTech - מרכז ליזמות וחדשנות טכנולוגית בתחום המים. זוהי למעשה חממה לפיתוח טכנולוגיות המים של המחר באמצעות מגוון רחב של פעולות, לרבות שיתופי פעולה עם האקדמיה, התעשייה וגורמי מים שונים.

הודות לעמידתה בחזית החדשנות הטכנולוגית מהווה כיום "מקורות" באמצעות WaTech מוקד משיכה עולמי: באתרי הקבוצה מתקיימים ניסויים ושיתופי פעולה רבים עם חברות וגופים בין-לאומיים מובילים. במהלך השנים נבחנו ב-WaTech למעלה מ-750 הצעות למיזמים ולפרויקטים בתחום טכנולוגיות המים ובוצעה התקשרות עם כ-28 מיזמים.

במקביל מבצעת "מקורות" באמצעות WaTech למעלה מ-60 מחקרים יישומיים בשנה, הנערכים בהתאם לצורכי הקבוצה ועל פי דרישות ומגמות שווקי המים השונים. צוותי המחקר המיומנים של "מקורות" מבצעים את המחקרים בשיתוף מוסדות אקדמיים מובילים בישראל כמו הטכניון בחיפה, אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, האוניברסיטה העברית בירושלים וגופי מחקר נוספים. כן מתבצעים המחקרים בשיתוף מוסדות אקדמיים ידועים מהעולם, קרנות מחקר בין-לאומיות וחברות בעלות שם בתחומן.
The Standards Institution of Israel
מכון התקנים הישראלי כל הזכויות שמורות למקורות פיתוח וייזום | תנאים | אודות