Mekorot Development and Enterprise

שלבי הטיפול

הטיפול בשפכים על ידי "מקורות" מורכב מארבעה שלבים:


• טיפול קדם: שלב בו מסולקים חומרים גסים או מרחפים.


• טיפול ראשוני: תהליך פיזיקלי, שמטרתו להקטין את העומס על הטיפול הביולוגי (השניוני) עתיר האנרגיה. בתהליך זה מסולקים כ-30% מהחומרים האורגניים וכ-40% עד 60% מהמוצקים המרחפים, באמצעות שיקוע גרביטציוני.


• טיפול שניוני: תהליך ביולוגי שמטרתו לפרק את החומרים האורגניים בשפכים. התהליך מתבצע בעזרת ניצול חיידקים ומיקרואורגניזמים המעכלים את חומרי הפסולת, תוך החדרת חמצן לנוזל באמצעים מכניים. כדי לאפשר את הרחקת המזהמים מהשפכים מביאים את אוכלוסיית החיידקים לידי ריבוי, עד לכמות שתספיק לעכל  את חומרי הזיהום בזמן נתון. במהלך שלב העיכול מתפתחים החיידקים לגושים גדולים יותר, שניתנים להפרדה מהנוזל בעזרת שיקוע גרביטציוני. לאחר השיקוע מתקבלים קולחים שניוניים באיכות גבוהה, המותרים לשימוש חקלאי בהתאם לתקנות משרד הבריאות.


• טיפול שלישוני: במסגרת זו מבטיחים את הרחקתם של מזהמים, חיידקים ומיקרואורגניזמים אחרים המצויים בקולחים שניוניים. זאת באמצעות סינון הקולחים דרך מצע גרנולרי (חלקיקי) עמוק וחיטוי. הקולחים המושבים מותרים להשקיית כל הגידולים החקלאיים ללא מגבלה.

 

 

קבוצת "מקורות" הקימה ומתפעלת מספר רב של מתקני טיפול בשפכים בישראל. לאחר הטיפול מושבים קולחים לשימוש חוזר בחקלאות ובתעשייה בשתי איכויות:


• מי קולחים - מים מטופלים שעברו תהליך טיהור, בדרך כלל רב-שלבי, המסלק מן השפכים מרכיבי זיהום ומאפשר שימוש חוזר להשקיה מוגבלת של גידולים חקלאיים


• מים מושבים - מי קולחים מטופלים המתאימים להשקיה בלתי מוגבלת של כל סוגי הגידולים החקלאיים
במסגרת פעילותה מספקת " מקורות " מענה כולל לטיפול והשבת המים בשיטת "TURN KEY" – משלב התכנון ועד ל"מסירת המפתח", בהתאם לדרישות הלקוח. זאת תוך יישום תהליכי ייצור חדשניים ומתן יכולת שליטה מרבית, כולל תפקוד אוטומטי ותפעול אופטימלי של המתקנים.

 


מערכות "מקורות" פועלות על פי שתי שיטות טיפול מרכזיות:


טיפול קונבנציונאלי בשפכים:  
במהלך שנות ה-90 החלו מכוני טיהור שפכים רבים לאמץ את שיטת הבוצה המשופעלת - שיטה מכנית-ביולוגית על-פיה מוחזקת אוכלוסייה צפופה של מיקרואורגניזמים במצב רציף של סחרור/ערבול בתוך ריאקטורים (אגני איוור) אליהם מוזרמים השפכים הגולמיים. זאת במטרה לשמור על ריכוז מתאים של בוצה במכלים ועל קצב פעילות גבוה. לצורך קיומם מפרקים המיקרואורגניזמים את החומר האורגני ואת תרכובות החנקן והזרחן, מנצלים את החמצן המסופק ומכפילים את מספרם בקצב מהיר מאוד, כך שהתהליך נמשך 12-18 שעות בלבד. לאחר מכן מועבר הנוזל העשיר בחיידקים "שבעים" לאגני שיקוע. באגנים אלה מתבצעת הפרדה בין מסת החיידקים (הבוצה) לבין המים באמצעות שיקוע פיזיקאלי. הבוצה המיוצבת מועברת לסחיטה לשם הוצאת המים ולקבלת בוצה במצב צבירה מוצק, הניתנת לסילוק באמצעות מכולות. הגז המתקבל, שהוא בעיקרון גז מתאן, ניתן לניצול בהפקת חשמל באמצעות ביוגנרטור.


טיפול ממברנלי  בשפכים (MEMBRENBIOLOGICREACTOR – MBR):
על פי שיטה זו מוזרמים הקולחים דרך הממברנות (UF) לאחר פעולת האיוור. איכות המים המתקבלת לאחר הממברנות הינה קולחים המתאימים לשימוש בלתי מוגבל להשקיה ולגינון. שתי הפעולות, אוורור וסינון, ללא צורך בשיקוע, מתבצעות באותו מכל – וכך מושג חיסכון בעלויות נפח ומבנה. שיטת טיפול מתקדמת זו מיושמת על-ידי "מקורות" במקצועיות רבה, תוך הקפדה על רמת ביצוע ודיוק מרביים, לצד הבטחת אמינות התהליך ואיכות המים המופקים.

The Standards Institution of Israel
מכון התקנים הישראלי כל הזכויות שמורות למקורות פיתוח וייזום | תנאים | אודות