Mekorot Development and Enterprise

תפיסת שיטפונות

בישראל מעטים הם מקורות המים הטבעיים. מצבם של אותם מקורות מעטים הידרדר בשנים האחרונות בעקבות הבצורת הממושכת שפקדה את המדינה. אחת הפעולות שיזמה "מקורות" כדי להגדיל את כמויות המים הזמינים ולשפר את מאזן משק המים היא תפיסת שיטפונות - פעילות שנחשבת אף היא לייחודית בעולם.


באמצעות פעילות זו מצליחה "מקורות" לנצל מים יקרים, שללא יוזמתה של החברה היו הולכים לאיבוד. בשנת גשמים ממוצעת נתפסים כ-25 מיליון מ"ק מי שיטפונות, המופנים לשימושים  שונים. בסערה שפקדה את ישראל בינואר 2013, הצליחה "מקורות" לתפוס כ-19 מיליון מטר קוב מי שיטפונות במפעלים לתפיסת מי שיטפונות של החברה ברחבי הארץ: 13 מיליון מטר קוב מים לשימוש חקלאי וכ-6 מיליון קוב מים, אשר הוחדרו למאגרי מי התהום במטרה להפנותם בהמשך לצרכים ביתיים.

 

 

   
   

 

 

The Standards Institution of Israel
מכון התקנים הישראלי כל הזכויות שמורות למקורות פיתוח וייזום | תנאים | אודות