Mekorot Development and Enterprise

הגברת המטר

"מקורות" מחויבות להגדיל את כמויות המים בישראל ולנצל כל טיפת מים אפשרית. מחויבות זו באה לידי ביטוי גם בפעילות יוצאת דופן שמבצעת החברה : הגברת המטר בארץ. נשמע דמיוני? אם ניקח יחד מטוסים, רדאר, מפעילים ולוויינים, נדמה, כי מדובר בסרט מתח הוליוודי משובח. אלא שסרט זה הוא חלק משגרת יומה של "שחמ מקורות ביצוע", חברת בת של "מקורות", שמגבירה את  כמויות המטר באמצעות זריעת עננים, כבר למעלה מ-50 שנים.


פעילות ייחודית זו, המתבצעת בין החודשים נובמבר-אפריל, מביאה על פי מחקרים וחישובים הידרולוגיים שנערכו לאורך השנים, להגברת כמות הגשם בישראל (בצפון הארץ ומעל אגן ההיקוות של הכנרת) בשיעור של 15%-10% בממוצע רב-שנתי. שיעורים אלה מהווים תוספת מים של 40-30 מיליון מ"ק לשנה לכנרת, בעלות נמוכה מאוד למטר קוב מים.


לאחרונה קלטה "שח"מ מקורות ביצוע" מכ"מ דופלר-פולרמאטרי חדשני וייחודי מסוגו, אשר משדרג עוד יותר את יכולות הגילוי והזיהוי של מצבי עננות ממטירה. כתוצאה מהפעילות וההישגים הנלווים לה זכתה "מקורות" בהכרה של הקהילייה המדעית הבין-לאומית ואף צוינו לשבח על ידי עיתון המדע האמריקני SCIENCE.

 

 

     
     
     

 

The Standards Institution of Israel
מכון התקנים הישראלי כל הזכויות שמורות למקורות פיתוח וייזום | תנאים | אודות