Mekorot Development and Enterprise

התפלה טכנולוגית

מדינת ישראל ממוקמת על גבול המדבר. מקורות המים הטבעיים בה מועטים ומרוכזים בעיקר באזור הצפון. כמות הגשמים הולכת ומתמעטת ככל שמדרימים, ורצף של שנות בצורת דִרדר את מצבם של מאגרי המים הטבעיים. כל אלה, לצד הגידול באוכלוסייה והאיומים הגיאו-פוליטיים, מחייבים מציאת פתרונות יצירתיים וחדשניים לבעיית המחסור במים.

 


פתרון מרכזי לבעיה העולמית של המחסור במים הוא התפלה. ל"מקורות" למעלה מ-50 שנות ניסיון בתחום זה. לחברה 35 מתקנים להתפלת מי ים ומים מליחים, המספקים מי שתייה איכותיים בהיקף של כ-42 מיליון מ"ק מים מותפלים בשנה. כיום מקדמת "מקורות" בניית מתקני התפלה שיספקו מים לכל יישובי הערבה והעיר אילת כמות של כ-60 מיליון מ"ק לשנה, יגדילו את כושר ייצור המים מותפלים -  מליחים ומי הים - ויביאו לצמיחה כלכלית, פריחה ושגשוג.

 
לאורך השנים צברה "מקורות" הישגים בתחום ההתפלה אשר באים לידי ביטוי בהיבטים שונים:
     • קדמה טכנולוגית – שימוש מגוון בסוגי ממברנות חדישות ביותר תוך שילוב ביניהן
     • חיסכון באנרגיה – הפחתה בצריכת האנרגיה
     • טיפול ברכז – הפעלת מערך מתקדם לפינוי יעיל ואחראי של המלחים הנפלטים מהתהליך
     • סילוק כימיקלים – שילוב אמצעים המאפשרים לטפל ביתר יעילות ביסודות כימיים שבמים, כגון הבורון

 

 


 

   
   

 

The Standards Institution of Israel
מכון התקנים הישראלי כל הזכויות שמורות למקורות פיתוח וייזום | תנאים | אודות