Mekorot Development and Enterprise

פעילות בחו''ל

בשנת 2009 זכו "מקורות פיתוח וייזום" ושותפתה, חברת LOGICOM ו Demetra מקפריסין, במכרז B.O.T בין-לאומי לתכנון, מימון, הקמה ותפעול של מתקן להתפלת מי ים בלימסול שבקפריסין. במסגרת הפרויקט יתפעלו החברות את מתקן ההתפלה במשך 25 שנים והוא יספק, עם השלמתו, למעלה מ-40,000 מ"ק מים מותפלים ביום, לרשות המים בקפריסין. היקפו הכספי של הפרויקט נאמד בלמעלה מ-500 מיליון דולר.

 
בנוסף זכתה חברת "מקורות פיתוח וייזום" במכרז בין-לאומי לשדרוג ולתפעול מתקן התפלה בלרנקה. המתקן יתפיל ביום 60,000 מ"ק מי ים, ויספק אותם לרשות המים בקפריסין למשך 27 שנים. היקפו הכספי של הפרויקט נאמד בכ -400 מיליון דולר. 
באמצעות שני מתקני ההתפלה הללו תספק "מקורות" כ-40% מתצרוכת המים בקפריסין, ותפתור את בעיית המחסור הגובר במים.


כיום נחשבת "מקורות" למוקד ידע מוביל בתחומי התפלת מים, בהם:
 • מחקר בר-קיימא להתאמת פתרונות אופטימליים לצרכים מיוחדים
 • שימוש בכימיקלים ידידותיים לסביבה
 • מניעת זיהום אוויר
 • טיפול במי תשטיפים ומִחזורם
 • תכנון מתקני התפלה למים בעייתיים או מזוהמים
 • שיקום בארות על ידי התפלתם
 • שילוב מים מותפלים במערכת המים הארצית ובמערכות אזוריות
 • בקרה תפעולית ותהליכית של מתקנים
 • שיתופי פעולה לבדיקת מגוון טכנולוגיות
 • הפחתת עלויות תפעול ואנרגיה.

 

ייעוץ ומחקר חובקי עולם בתחום ההתפלה

לצורך שיפור ביצועים וצמצום עלויות היישום של טכנולוגיית האוסמוזה ההפוכה מייעצת "מקורות" ומשתתפת בפרויקטים בין-לאומיים של חברות מים, ומשתפת פעולה עם אוניברסיטאות, מכוני מחקר וספקי ציוד. בין השאר הובילה "מקורות" מיזמי מחקר במימון האיחוד האירופאי (EU), המרכז לחקר התפלה של המזרח התיכון (MEDRC) והקרן למחקר ולפיתוח תעשייתי ישראל-קנדה (CIRDF).
 

The Standards Institution of Israel
מכון התקנים הישראלי כל הזכויות שמורות למקורות פיתוח וייזום | תנאים | אודות