Mekorot Development and Enterprise

ארכיון מכרזים

 
נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז פומבי מס' 24/2019 לאספקת סודה קאוסטית (תמיסת נתרן הידרוקסידי) בריכוז 48% 07/05/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 10/04/19
איש קשר: אילן בצלאל
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 07/05/19
עלות הגשה:
  מכרז פומבי מס' 25/2019 לאספקה והתקנה של שסתומי שחרור אויר במתקן 26/05/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 24/04/19
איש קשר: אילן בצלאל
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 26/05/19
עלות הגשה:
  מכרז מס' 26/19 לאספקת סודה קאוסטית (תמיסת נתרן הידרוסקידי) בריכוז 48% 18/06/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 28/05/19
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 18/06/19
עלות הגשה:
קבצים:
תשובות לשאלות הבהרה
  מכרז מס' 27/19 לאספקת שירותי שמירה 09/07/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 18/06/19
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 09/07/19
עלות הגשה:
קבצים:
מסמך הבהרות מכרז שמירה 2
מסמך הבהרות מכרז שמירה
סיכום כנס מציעים מכרז שמירה
  INVITATION FOR PRE-QUALIFICATION 15/07/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,מכר שונות
תאריך פרסום: 19/03/19
איש קשר:
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 13/06/19
עלות הגשה:
קבצים:
Ashdod Desalination - PQ Forms
Ashdod Desalination PQ Invitation - Addendum No 3
Ashdod Desalination PQ Invitation - Addendum No 2 - 1
Ashdod Desalination PQ Invitation - Addendum No-1
Bidders Conference ashdod
HFNDOCS 3837715v17 - Ashdod Desalination - PQ Forms - 1
הזמנה לכנס מציעים אשדוד
The Standards Institution of Israel
מכון התקנים הישראלי כל הזכויות שמורות למקורות פיתוח וייזום | תנאים | אודות