Mekorot Development and Enterprise

ארכיון מכרזים

 
נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  כנס מציעים - מכרז פומבי מס' 20/2019 – מכרז קבלן ממברנות 17/02/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 12/02/19
איש קשר: אילן בצלאל
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 17/02/19
עלות הגשה:
  מכרז מס' 23/2019 למתן שירותי פינוי פסולת ממתקן ההתפלה באשדוד 17/02/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 28/01/19
איש קשר: אילן בצלאל
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 17/02/19
עלות הגשה:
  מכרז מס' 21/2019 לביצוע עבודות מכניות במתקן התפלת מי-ים אשדוד 17/02/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 28/01/19
איש קשר: אילן בצלאל
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 17/02/19
עלות הגשה:
  מכרז מס' 20/2019 לביצוע עבודות לבדיקה ותיקון ממברנות וטיפול בנזילות ממיכלים במערך האולטראפילטרציה במתקן התפלת מי-ים אשדוד 17/02/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 28/01/19
איש קשר: אילן בצלאל
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 17/02/19
עלות הגשה:
  מכרז מס' 18/2019 לאספקת שירותי ניקיון למתקן התפלת מי-ים באשדוד 27/03/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 11/03/19
איש קשר:
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 27/03/19
עלות הגשה:
קבצים:
מסמך הבהרות מכרז ניקיון
The Standards Institution of Israel
מכון התקנים הישראלי כל הזכויות שמורות למקורות פיתוח וייזום | תנאים | אודות