Mekorot Development and Enterprise

ארכיון מכרזים

 
נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז מס' 26/18 - בדיקות בורון 30/04/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 27/03/18
איש קשר: אילן בצלאל
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 30/04/18
עלות הגשה:
  מכרז מס' 34/18 - פינוי עוגת סינון 30/05/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 24/04/18
איש קשר: אילן בצלאל
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 30/05/18
עלות הגשה:
קבצים:
מכרז מס' 3418 למתן שירותי פינוי פסולת ממתקן ההתפלה באשדוד – מענה מס' 2 לשאלות הבהרה
מענה מס 1 לשאלות הבהרה למכרז 3418 פינוי עוגת סינון
  מכרז מס' 16918 למתן שרותי IT במתקן ההתפלה באשדוד 20/01/19 מודעת פרסום
קטגוריה: צנרת
תאריך פרסום: 11/12/18
איש קשר: אילן בצלאל
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 09/01/19
עלות הגשה:
קבצים:
הודעה בדבר דחיית המועד להגשת הצעות מכרז 169181
תשובות לשאלות הבהרה מכרז 169181
  מכרז פומבי מס' 531158 לאספקת שירותי כוח אדם זמני 20/01/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 11/12/18
איש קשר: אילן בצלאל
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 15/01/19
עלות הגשה:
קבצים:
מענה לשאלות הבהרה
תשובות לשאלות הבהרה מכרז 169181
  כנס מציעים - מכרז פומבי מס' 21/2019 – מכרז עבודות מכניות 17/02/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 12/02/19
איש קשר: אילן בצלאל
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 17/02/19
עלות הגשה:
The Standards Institution of Israel
מכון התקנים הישראלי כל הזכויות שמורות למקורות פיתוח וייזום | תנאים | אודות