Mekorot Development and Enterprise

ארכיון מכרזים

 
נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז לאספקה של חומצה גופרתית למתקן ההתפלה באשדוד 12/01/17 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 14/11/16
איש קשר: אילן בצלאל
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 15/12/16
עלות הגשה:
קבצים:
הודעה בדבר דחיית מועד הגשת מכרז חומצה גופרתית
שאלות ותשובות הבהרה
  מכרז לפינוי מוצקים (בוצה) ממתקן ההתפלה 01/02/17 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 09/01/17
איש קשר: אילן בצלאל
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 30/01/17
עלות הגשה:
קבצים:
פניה לקבלת הצעות - פינוי בוצה - אשדוד התפלה תפעול - עדכון
  מכרז פומבי ר-24.2017 - לאספקת כרטיסי/ תווי קנייה 2017 14/09/17 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 06/09/17
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 14/09/17
עלות הגשה:
  מכרז מס' 63/17 - מזמינה בזאת מציעים להשתתף במכרז לאספקת חומצה אסקורבית 18/09/17 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 05/09/17
איש קשר: אילן בצלאל
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 18/09/17
עלות הגשה:
קבצים:
נספחים למכרז שמספרו 63-17 - חומצה אסקורבית V2
  מכרז מספר 67/17 לאספקת סודיום היפוכלוריט 14/12/17 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 27/11/17
איש קשר: אילן בצלאל
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 14/12/17
עלות הגשה:
קבצים:
עדכון ראשון - למכרז מס 67
The Standards Institution of Israel
מכון התקנים הישראלי כל הזכויות שמורות למקורות פיתוח וייזום | תנאים | אודות