Mekorot Development and Enterprise

ארכיון מכרזים

 
נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  בקשה לקבלת הצעות לשירותי ייעוץ הנדסי לאשדוד התפלה בע"מ - יועץ מכשור ובקרה 08/08/13 מודעת פרסום
קטגוריה: מכשור,שירותי כ"א ויועצים שונים
תאריך פרסום: 01/04/15
איש קשר: מיכל פפר
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 08/08/13
עלות הגשה:
  מכרז מס' 1/2015 אספקת כלי רכב מסוגים שונים בשיטת החכרה תפעולית (ליסינג תפעולי( 05/05/15 מודעת פרסום
קטגוריה: תחבורה, רכבים וציוד נלווה
תאריך פרסום: 01/04/15
איש קשר: דומב אילן
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 30/04/15
עלות הגשה: 1,000 ש"ח
קבצים:
טבלת רכבים - עדכון להגשה
מכרז ליסינג - לאחר הבהרות בעקוב
מסמך הבהרות למכרז ליסינג מיום
מסמכי_מכרז_רכב_01-2015
רשימת רכבים מעודכת לאחר הבהרות
  מכרז 02/2015 - לאספקת חשמל למתקן התפלה אשדוד ומתקנים נוספים 09/06/15 מודעת פרסום
קטגוריה: אספקת חשמל למתקנים
תאריך פרסום: 20/05/15
איש קשר: עינת לוסטמן
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 09/06/15
עלות הגשה: 1,000 ש"ח
קבצים:
אספקת חשמל מוזל עדכון 19052015 - מכרז 022015
  מכרז 02/2015 - מכרז לאספקת חשמל למתקן התפלה אשדוד ומתקנים נוספים 07/07/15 מודעת פרסום
קטגוריה: אספקת חשמל למתקנים
תאריך פרסום: 28/06/15
איש קשר:
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 07/07/15
עלות הגשה: 1000 ש"ח
קבצים:
אספקת חשמל מוזל עדכון 19052015 - מכרז 022015
  מכרז 01-2014 תחנת כוח המונעת ע"י גז טבעי בהספק של כ: 40-50 מגוואט בסמוך למתקן התפלת מי ים אשדוד 05/05/15 11/08/15 מודעת פרסום
קטגוריה: תחנת הכוח עבור מתקן התפלה באשדוד
תאריך פרסום: 01/04/15
איש קשר: אפרים ביבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 11/08/15
עלות הגשה: 10,000 ש"ח
קבצים:
IPPTender02042015
The Standards Institution of Israel
מכון התקנים הישראלי כל הזכויות שמורות למקורות פיתוח וייזום | תנאים | אודות