Mekorot Development and Enterprise

ארכיון מכרזים

 
נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  בקשה לקבלת הצעות לליווי החברה ביישום SOX לשנת 2013 ואופציה לשנים 2014-2015 מודעת פרסום
קטגוריה: כספים – ייעוץ פיננסי, מימון
תאריך פרסום: 01/01/14
איש קשר: דומב אילן
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 10/07/13
עלות הגשה:
קבצים:
הבהרות_1_SOX
הסכם_SOX
  הצטרפות למאגר ספקים בתחום מימון בינלאומי 08/06/14 מודעת פרסום
קטגוריה: שירותי כ"א ויועצים שונים,כספים – ייעוץ פיננסי, מימון
תאריך פרסום: 01/01/15
איש קשר: מיכל פפר
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 29/05/14
עלות הגשה:
קבצים:
הבהרה_יועצי_מימון
  בקשה לקבלת הצעות לשירותי ייעוץ הנדסי לאשדוד התפלה בע"מ - שירותי אבטחת איכות ופיקוח עבודות חשמל 08/03/15 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל,שירותי כ"א ויועצים שונים
תאריך פרסום: 01/04/15
איש קשר: מיכל פפר
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 08/03/15
עלות הגשה:
  בקשה לקבלת הצעות לשירותי ייעוץ הנדסי לאשדוד התפלה בע"מ - יועץ צנרת 08/08/13 מודעת פרסום
קטגוריה: צנרת,שירותי כ"א ויועצים שונים
תאריך פרסום: 01/04/15
איש קשר: מיכל פפר
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 08/08/13
עלות הגשה:
  בקשה לקבלת הצעות לשירותי ייעוץ הנדסי לאשדוד התפלה בע,מ - יועץ בקרת תוכנה 08/08/15 מודעת פרסום
קטגוריה: שירותי כ"א ויועצים שונים
תאריך פרסום: 01/04/15
איש קשר: מיכל פפר
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 08/08/15
עלות הגשה:
The Standards Institution of Israel
מכון התקנים הישראלי כל הזכויות שמורות למקורות פיתוח וייזום | תנאים | אודות