Mekorot Development and Enterprise

ארכיון מכרזים

 
נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז 10.2020 לרכישת רכב מסחרי 22/09/20
קטגוריה: רכש מתקן התפלה אשדוד,שונות,תחבורה, רכבים וציוד נלווה
תאריך פרסום: 02/08/20
איש קשר: אוקסנהורן לירז
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 25/08/20
עלות הגשה:
קבצים:
מכרז לרכישת כלי רכב מסחרי
  מכרז 11.2020- לביצוע סולמות ופודסטים גישה לעגורנים 11/08/20 01/09/20
קטגוריה: אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,מבנים,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות
תאריך פרסום: 02/08/20
איש קשר: אוקסנהורן לירז
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
(2)מעודכןK1 גישה לעגורנים
(3)מעודכןK2 גישה לעגורנים
(4)מעודכןK3 גישה לעגורנים
)מסמכי מכרז פודסטים לעגורנים
  מכרז 12.2020- לבניית קונסטרוקציות בתחנת שאיבה במתקן התפלה אשדוד 17/08/20 15/12/20
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות
תאריך פרסום: 06/08/20
איש קשר: אוקסנהורן לירז
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 08/09/20
עלות הגשה:
קבצים:
(3)תכנון קונסטרוקציה לאיחסון משאבה באינטייק
(5)תכנון קונסטרוקציה לצינור שחור באינטייק
מכרז לבניית קונסטרוקציות בתחנת שאיבה
  הליך תחרותי למכירת מלגזה 22/09/20
קטגוריה: מכר שונות,מכר רכבים
תאריך פרסום: 07/09/20
איש קשר: אוקסנהורן לירז
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
הליך תחרותי למכירת מלגזה_
  כנס מציעים למכרז 13.2020- לביצוע צנרת GRP לצורך הוספת 2 זוגות דיסק פילטר למערך הסינון הראשוני במתקן התפלה אשדוד 21/09/20 20/10/20
קטגוריה: אביזרי צנרת,רכש מתקן התפלה אשדוד,שונות
תאריך פרסום: 07/09/20
איש קשר: אוקסנהורן לירז
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
מסמכי מכרז דיסק פילטר
The Standards Institution of Israel
מכון התקנים הישראלי כל הזכויות שמורות למקורות פיתוח וייזום | תנאים | אודות