Mekorot Development and Enterprise

ארכיון מכרזים

 
נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז פומבי 3/2020-לחידוש תאורה באולמות ייצור 04/06/20 23/06/20
קטגוריה: הנדסת חשמל,לוחות חשמל,שונות
תאריך פרסום: 24/02/20
איש קשר: אוקסנהורן לירז
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 24/03/20
עלות הגשה:
קבצים:
DA-D0-003 - PRETREATMENT BUILDING SECTIONS AND VIEWS
DA-E0-003 - RO BUILDING ELEVATIONS AND SECTIONS
DA-F0-003 - POST TREATMENT BUILDING ELEVATIONS AND SECTIONS
DK-D0-004-Pre Treatment Area Indoor Lighting System Rev
DK-E0-003 Rev
DK-F0-004 Rev
הודעה על שינוי מפרט טכני ועדכון מועדים
מכרז לחידוש תאורה באולמי ייצור 2
מסמך הבהרות 3 למכרז 32020 לחידוש תאורה באולמות ייצור
מסמך הבהרות חידוש תאורה באולמות ייצור
מסמך הבהרות מס 2
סיכום כנס מציעים 32020 לחידוש תאורה ב- 04
תוכניות מצב קיים - למכרז
  מכרז פומבי מס' 5/2020 לאספקת סודיום בי סולפיט עבור מתקן 07/07/20
קטגוריה: כימיקלים
תאריך פרסום: 01/03/20
איש קשר:
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 23/03/20
עלות הגשה:
קבצים:
הודעה בדבר עדכון תאריכים
מכרז ביו סולפיט דחיית מועדים
מכרז לאספקת סודיום בי סולפיט בתמיכה 38אחוז לפרסום
  מכרז 4/2020-לאספקת אשלגן הידרוקסידי-פוטש 07/07/20
קטגוריה: כימיקלים
תאריך פרסום: 25/02/20
איש קשר:
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 24/03/20
עלות הגשה:
קבצים:
הודעה בדבר עדכון תאריכים
מכרז אשלגן דחיית מועדים ושינוי תנאי סף
מכרז לאספקת אשלגן הידרוקסידי-פוטש
  מכרז פומבי 2/2020- אספקת חומצה אסקורבית 07/07/20
קטגוריה: כימיקלים
תאריך פרסום: 11/02/20
איש קשר:
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 12/03/20
עלות הגשה:
קבצים:
הודעה בדבר עדכון תאריכים
מכרז חומצה אקסורבית שינוי מועדים
מכרז לאספקת חומצה אסקורבית
  מכרז פומבי 9.2020 לאספקת אנטיסקלנטים עבור מתקן התפלה אשדוד 14/07/20
קטגוריה: כימיקלים
תאריך פרסום: 27/05/20
איש קשר: אוקסנהורן לירז
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
מכרז לאספקת אנטיסקלנטים
The Standards Institution of Israel
מכון התקנים הישראלי כל הזכויות שמורות למקורות פיתוח וייזום | תנאים | אודות