Mekorot Development and Enterprise

ארכיון מכרזים

 
נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז פומבי 2/2020- אספקת חומצה אסקורבית 20/04/20
קטגוריה: כימיקלים
תאריך פרסום: 11/02/20
איש קשר: אוקסנהורן לירז
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 12/03/20
עלות הגשה:
קבצים:
הודעה על שינוי מועדים לאספקת חומצה אסקורבית
מכרז לאספקת חומצה אסקורבית
  מכרז פומבי מס' 7/2020 לביצוע עבודות מכניות במתקן להתפלת מי-ים באשדוד 25/05/20
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 30/04/20
איש קשר: אוקסנהורן לירז
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
מכרז קבלן חצר עבודות מכניות
  מכרז פומבי 8.2020- לרכישת במות הרמה עבור מתקן אשדוד התפלה 09/06/20
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 14/05/20
איש קשר: אוקסנהורן לירז
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 02/06/20
עלות הגשה:
קבצים:
מכרז במות הרמה שינוי תנאי סף ועדכון מועדים
מכרז לרכישת במות הרמה
מסמך הבהרות למכרז במות הרמה
  מכרז פומבי מס' 1/2020 לאספקת שירותי ניקיון 14/06/20 מודעת פרסום
קטגוריה: ניקיון והסעדה,שונות
תאריך פרסום: 20/05/20
איש קשר:
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 14/06/20
עלות הגשה:
קבצים:
הודעה לעיתון מכרז ניקיון
מכרז ניקיון מסמך הבהרות מס 1
מכרז ניקיון מסמך הבהרות מס 2
  מכרז 6.2020- לאספקה , הנפה והתקנת מפוחי עשן 01/06/20 16/06/20
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 12/03/20
איש קשר: אוקסנהורן לירז
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 07/06/20
עלות הגשה:
קבצים:
מכרז 6
מכרז מפוחי עשן עדכון
עדכון תאריכים מכרז 6
שינוי מועד מפגש מציעים
The Standards Institution of Israel
מכון התקנים הישראלי כל הזכויות שמורות למקורות פיתוח וייזום | תנאים | אודות