Mekorot Development and Enterprise

ארכיון מכרזים

 
נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז פומבי מס' 1/20 לאספקת חומצה ציטרית למתקן אשדוד התפלת מי ים אשדוד 28/01/20 מודעת פרסום
קטגוריה: כימיקלים,שונות
תאריך פרסום: 05/01/20
איש קשר: אוקסנהורן לירז
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז פומבי 3/2020-לחידוש תאורה באולמות ייצור 05/03/20 24/03/20
קטגוריה: הנדסת חשמל,לוחות חשמל
תאריך פרסום: 24/02/20
איש קשר: אוקסנהורן לירז
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
מכרז לחידוש תאורה באולמי ייצור 2
תוכניות מצב קיים - למכרז
  מכרז 34/19- לאספקת פריק כלוריד למתקן התפלה באשדוד- פורסמה בטעות 08/04/20
קטגוריה: כימיקלים
תאריך פרסום: 05/03/20
איש קשר: אוקסנהורן לירז
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
הודעה בדבר טעות בפרסום מכרז 34
  מכרז פומבי מס' 5/2020 לאספקת סודיום בי סולפיט עבור מתקן להתפלת מי ים באשדוד 20/04/20 מודעת פרסום
קטגוריה:
תאריך פרסום: 01/03/20
איש קשר: אוקסנהורן לירז
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 23/03/20
עלות הגשה:
קבצים:
הודעה על שינוי מועדים-מכרז 5
  מכרז 4/2020- אספקת אשלגן הידרוקסידי -פוטש 20/04/20
קטגוריה: כימיקלים
תאריך פרסום: 25/02/20
איש קשר: אוקסנהורן לירז
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 24/03/20
עלות הגשה:
קבצים:
הודעה לעיתון מכרז 4
מכרז לאספקת אשלגן הידרוקסידי-פוטש
The Standards Institution of Israel
מכון התקנים הישראלי כל הזכויות שמורות למקורות פיתוח וייזום | תנאים | אודות