Mekorot Development and Enterprise

ארכיון מכרזים

 
נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז פומבי מס' 37/19 למתן שירותי הסעדה (קייטרינג) למתקן אשדוד התפלת מי ים אשדוד 24/12/19 מודעת פרסום
קטגוריה: ניקיון והסעדה
תאריך פרסום: 18/11/19
איש קשר:
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
הודעה לעיתון קייטרינג תיקון תנאי סף
מכרז קייטרינג לאחר סיור מציעים
סיכום כנס מציעים וסיור- שירותי הסעדה
  מכרז פומבי מס' 36/19 לאספקת סודיום היפוכלוריט למתקן אשדוד התפלת מי ים אשדוד 31/12/19 מודעת פרסום
קטגוריה: כימיקלים
תאריך פרסום: 18/11/19
איש קשר:
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
הודעה לעיתון על שינוי מועדים
מסמך הבהרות 2 היפוכלוריט
מסמך הבהרות היפוכלוריט
  מכרז פומבי מס' 39/19 לביצוע פודסטים באזור DF במתקן אשדוד התפלת מי ים אשדוד 07/01/20 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות
תאריך פרסום: 23/12/19
איש קשר: אוקסנהורן לירז
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 07/01/20
עלות הגשה:
קבצים:
DF-K1
DF-K2
  מכרז פומבי מס' 38/19 לאספקת חומצה גופרתית למתקן אשדוד התפלת מי ים אשדוד 07/01/20 מודעת פרסום
קטגוריה: כימיקלים
תאריך פרסום: 12/12/19
איש קשר: אוקסנהורן לירז
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 07/01/20
עלות הגשה:
קבצים:
המכרז חומצה גופרתית עדכון מועדים
  מכרז פומבי מס' 41/19 למתן שירותי היסעים למתקן אשדוד התפלת מי ים אשדוד 21/01/20 מודעת פרסום
קטגוריה: תחבורה - הסעות, מוסכים, שירותי ציוד מכני כבד, חניות
תאריך פרסום: 29/12/19
איש קשר: אוקסנהורן לירז
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
מסמך הבהרות הסעות
The Standards Institution of Israel
מכון התקנים הישראלי כל הזכויות שמורות למקורות פיתוח וייזום | תנאים | אודות