Mekorot Development and Enterprise

ארכיון מכרזים

 
נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז פומבי מס' 33/19- לביצוע החלפת שבכות מגולוונות במבנים תהליכיים במתקן התפלת מי ים באשדוד 10/09/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 06/08/19
איש קשר: אילן בצלאל
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 10/09/19
עלות הגשה:
  מכרז פומבי מס' 34/19 לאספקת פריק כלוריד עבור מתקן ההתפלה באשדוד 29/10/19 מודעת פרסום
קטגוריה: רכש מתקן התפלה אשדוד,ציוד התפלה,כימיקלים,שונות
תאריך פרסום: 12/09/19
איש קשר:
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז פומבי מס' 35/19 להחלפת תעלות/סולמות כבלי חשמל ופיקוד במתקן להתפלת מי ים אשדוד 19/11/19 מודעת פרסום
קטגוריה: אספקת חשמל למתקנים,רכש מתקן התפלה אשדוד,שונות
תאריך פרסום: 22/10/19
איש קשר: אוקסנהורן לירז
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
11044A-02-Layout1 EFFLUENT BUILDING 08
11044A-03-Layout1 RO BUILDING 08
11044A-50-REVP2-190819-כתב כמויות_החלפת סולמות
הודעה מעודכנת לעיתון מכרז תעלות חשמל
נספח בטיחות למכרזים
  מכרז פומבי מס' 1/19 לאספקת סודיום היפוכלוריט 24/11/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,כימיקלים
תאריך פרסום: 03/10/19
איש קשר:
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
הודעה לעיתון מכרז אספקת סודיום היפוכרלוריט עדכון מועדים
מסמך הבהרות היפוכלוריט-V001
  מכרז פומבי מס' 2/19 לרישוי, אפיון, פיתוח, יישום ותחזוקה של מערכת פריוריטי 24/11/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,פרסום, יחסי ציבור, דוברות והסברה,מערכות מידע
תאריך פרסום: 22/09/19
איש קשר: אוקסנהורן לירז
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
מכרז פריוריטי לאחר הבהרות לפרסום
מסמך הבהרות מכרז פריוריטי
עדכון מועדים
רישיון מותקן
The Standards Institution of Israel
מכון התקנים הישראלי כל הזכויות שמורות למקורות פיתוח וייזום | תנאים | אודות