Mekorot Development and Enterprise

ארכיון מכרזים

 
נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ בתחום הביקורת הפנימית 12/03/15 מודעת פרסום
קטגוריה: ביקורת פנימית
תאריך פרסום: 01/01/15
איש קשר: מוטי בר-אלי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 12/03/15
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2014 / 02 - לאספקת חשמל למתקן ההתפלה אשדוד ומתקנים נוספים, 29/12/14 מודעת פרסום
קטגוריה: אספקת חשמל למתקנים
תאריך פרסום: 01/01/15
איש קשר: אפרים ביבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 29/12/14
עלות הגשה:
קבצים:
מסמך_הבהרות_מספר_1_מכרז_אספקת_חשמל_בתעריף_מוזל
מסמך_הבהרות_מספר_2_מכרז_אספקת_חשמל_בתעריף_מוזל
מסמכי_מכרז_ 02-2014
נספח_א_למסמך_הבהרות-למכרז_אספקת_חשמל_בתעריף_מוזל
נספח_ב_למסמך_הבהרות-למכרז_אספקת_חשמל_בתעריף_מוזל
  דרוש יועץ חשמל לליווי פרויקט תחנת כוח עבור מתקן התפלה אשדוד 01/07/14 מודעת פרסום
קטגוריה: שירותי כ"א ויועצים שונים,תחנת הכוח עבור מתקן התפלה באשדוד
תאריך פרסום: 01/01/15
איש קשר: אפרים ביבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 01/07/14
עלות הגשה:
  הקמת מאגר יועצי בטיחות בעבודה ואיכות הסביבה 18/03/15 מודעת פרסום
קטגוריה: איכות הסביבה ובטיחות,שירותי כ"א ויועצים שונים
תאריך פרסום: 01/01/15
איש קשר: צחי יצחק
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 18/03/15
עלות הגשה:
  בקשה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ כלכלי לפרויקט הקמת תחנות כוח פרטית IPP באשדוד 23/05/13 מודעת פרסום
קטגוריה: תחנת הכוח עבור מתקן התפלה באשדוד,שירותי כ"א ויועצים שונים
תאריך פרסום: 01/01/15
איש קשר: אפרים ביבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 21/05/13
עלות הגשה:
קבצים:
הבהרות_למכרז_ייעוץ_פיננסי
The Standards Institution of Israel
מכון התקנים הישראלי כל הזכויות שמורות למקורות פיתוח וייזום | תנאים | אודות