Mekorot Development and Enterprise

ארכיון התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

 
נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  התקשרות עם ספק יחיד עמגל לאספקת כימיקלים למפעל ההתפלה אשדוד 10/12/14 מודעת פרסום
קטגוריה: רכש מתקן התפלה אשדוד
תאריך פרסום: 01/01/15
איש קשר: אורן נווה
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד CQM 18/12/15 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 07/12/15
איש קשר: אילן בצלאל
  בקשה לפטור ממכרז עקב ספק יחיד לחברת 18/12/15 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 07/12/15
איש קשר: אילן בצלאל
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד 09/02/16 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 26/01/16
איש קשר: אילן בצלאל
קבצים:
דני נוימן ספק יחיד2
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - מידעטק 22/03/16 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 08/03/16
איש קשר: אילן בצלאל
The Standards Institution of Israel
מכון התקנים הישראלי כל הזכויות שמורות למקורות פיתוח וייזום | תנאים | אודות