Mekorot Development and Enterprise

ארכיון התקשרויות ללא מכרז

 
נושא התקשרות תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  התקשרות ללא מכרז - אשדוד התפלה 2018 30/06/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 05/02/19
איש קשר: אילן בצלאל
  התקשרות ללא מכרז - פרויקטי פיתוח עסקי בחוץ לארץ 13/06/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 13/06/18
איש קשר: אילן בצלאל
The Standards Institution of Israel
מכון התקנים הישראלי כל הזכויות שמורות למקורות פיתוח וייזום | תנאים | אודות