Mekorot Development and Enterprise

מכרזים

 
נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  פנייה פומבית לקבלת הצעות לפילוט לכימיקלים לניקוי ממברנות במתקן התפלה באשדוד מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 07/08/18
איש קשר: אילן בצלאל
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 01/08/19
עלות הגשה:
  Ashdod Desalination - INVITATION FOR PRE-QUALIFICATION
קטגוריה: שונות,ציוד שאיבה
תאריך פרסום: 03/09/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
Ashdod Desalination PQ Invitation - Addendum No 8
Ashdod Desalination PQ Invitation - Addendum No
Ashdod Desalination PQ Invitation - Addendum No
Ashdod Desalination PQ Invitation - Addendum No
Ashdod Desalination PQ Invitation - Addendum No
  הודעה בדבר דחיית מועדי מכרזים
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 17/03/20
איש קשר: אוקסנהורן לירז
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
הודעה בדבר דחיית מכרזים
  מכרז 16.2020- לביצוע עבודות בינוי לצורך קבלת היתר כיבוי אש במתקן התפלה אשדוד 13/01/21 03/02/21
קטגוריה: מבנים,שונות
תאריך פרסום: 17/12/20
איש קשר: אוקסנהורן לירז
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 19/01/21
עלות הגשה:
קבצים:
nass1p021- עדכון
מסמך הבהרות מספר 1
מסמכי מכרז עבודות בינוי בכיבוי אש_
מפרט מעודכן מכרז בינוי
עדכון מועדים מכרז בינוי
פרסום בערבית - בינוי
  הליך למכירת ברזל 23/02/21
קטגוריה: מכר שונות
תאריך פרסום: 14/02/21
איש קשר: אוקסנהורן לירז
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
ברזל 1
ברזל 10
ברזל 2
ברזל 3
ברזל 4
ברזל 5
ברזל 8
ברזל 9
הליך למכירת ברזל
מודעה בעיתון מכירת ברזל
  מכרז פומבי מס' 02/2021 לביצוע עבודות אחזקה שנתיות ללוחות מתח גבוה, ללוחות מתח נמוך ושנאים 08/11/21 22/11/21
קטגוריה: לוחות חשמל
תאריך פרסום: 21/10/21
איש קשר: אוקסנהורן לירז
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 21/10/21
עלות הגשה:
קבצים:
מכרז עבודות חשמל 02
The Standards Institution of Israel
מכון התקנים הישראלי כל הזכויות שמורות למקורות פיתוח וייזום | תנאים | אודות