Mekorot Development and Enterprise

חזון

חברת מקורות פיתוח וייזום הוקמה בכדי לשמש כידה הארוכה והבינלאומית של קבוצת "מקורות". מקורות הייזום מספקת מים באיכות וביעילות, תוך שמירה על איכות הסביבה.

מקורות ייזום משתמשת בטכנולוגיה המתקדמת ביותר לאספקת ופיתוח מערכות מים יעילות לכל האתגרים הנוגעים בתחום מים.

מקורות ייזום מספקת שירותי תכנון וביצוע עבור ממשלות, חברות מים ממשלתיות וחברות לשירות הציבור, לשם מציאת פתרונות ייחודיים ואינטגרטיביים למערכות תכנון וביצוע נכון ויעיל של מערכות מים לאומיות, תוך ניהול נכון של משאב המים.

בנוסף ליעילות הטכנולוגית והתפעול של השירותים הניתנים באופן שוטף, איכות מערכת היחסים עם הלקוח הסופי מהווה חלק חשוב ואינטגרטיבי באיכות השירות שמעניקה מקורות ייזום ככלל. שאיפתה של מקורות ייזום היא להצטיין באיכות שירותיה היומיומיים, בנוסף למקצוענות ולייחודיות הטמונות בבסיס פעילותה.

העבודה עם שותפים ממגוון סוגים ברחבי העולם הינה צורת עבודה המאפשרת שיתוף מקסימאלי במידע ושילוב של משאבים, שבסופו של דבר מביאים לשינוי גדול יותר, גם בסביבה וגם באוכלוסיות שלמענן אנו עובדים.

קבוצת מקורות מציעה פתרונות המבוססים על שנים רבות של ניסיון רב בהענקת שירותי מים וביצוע פרויקטים מגוונים כגון Turn-Key, G-G ועוד. ניסיון זה מבטיח ניהול יעיל של פרויקטים, עם השפעה מינימאלית על איכות הסביבה תוך קידום ופיתוח מתמיד של צרכי המים של לקוחותינו.
The Standards Institution of Israel
מכון התקנים הישראלי כל הזכויות שמורות למקורות פיתוח וייזום | תנאים | אודות