ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז מס' 2021 - 55 / ש למתן שירותי גינון באתרי מקורות ברחבי הארץ 08/08/21 מודעת פרסום
קטגוריה: איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,שונות
תאריך פרסום: 14/07/21
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
mekorot 55 new
  מכרז פומבי ר-41-2021 לאספקת נתרן כלוריט 25 08/08/21 מודעת פרסום
קטגוריה: ציוד מעבדה,כימיקלים,שונות
תאריך פרסום: 28/06/21
איש קשר: אבי קזס
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 22/07/21
עלות הגשה:
קבצים:
דחייה במועד הגשת מכרז 41-2021
  RFI-In-pipe Fiber Optics 09/08/21 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,שונות
תאריך פרסום: 14/07/21
איש קשר: שמריץ חיים
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 09/08/21
עלות הגשה:
  מכרז פומבי ר- 36-2021 לאספקת חומצה גופרתית 98 10/08/21 מודעת פרסום
קטגוריה: ציוד מעבדה,כימיקלים,שונות
תאריך פרסום: 05/07/21
איש קשר: אבי קזס
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 29/07/21
עלות הגשה:
קבצים:
דחייה במועד הגשת מכרז ר- 36-2021
  מכרז פומבי ר- 44-2021 לאספקת מערכת GC-MS-MS למעבדה המרכזית לאיכות מים 18/08/21 מודעת פרסום
קטגוריה: ציוד מעבדה,ציוד לאיכות מים,שונות,ציוד התפלה
תאריך פרסום: 21/07/21
איש קשר: קרן גולן
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 11/08/21
עלות הגשה:
קבצים:
מכרז ר-44
  מכרז 2021 – 49 / פ קו מחבר אלישמע - שער שומרון - קטע א' 3 - חציית מחלף ג'לג'וליה מינהור באמצעות דחיקת צינורות משולבים "60 02/08/21 23/08/21 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,צנרת,שונות,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 25/07/21
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
mekorot 49 new 2
טופס רישום למכרז - גלגוליה 60 - צינורות משולבים
  מכרז פומבי ר- 31-2021 מסנני קו אלכסוניים - הסכם התקשרות 23/08/21 מודעת פרסום
קטגוריה: ציוד שאיבה,אביזרי צנרת,ציוד מעבדה,שונות
תאריך פרסום: 21/07/21
איש קשר: קרן גולן
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 11/08/21
עלות הגשה:
קבצים:
מכרז ר-31
מכרז ר-31
  מכרז מסגרת 44-2021 \ פ לביצוע קידוחי מים רדודים 25/08/21 מודעת פרסום
קטגוריה: משאבות,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,ציוד לקידוחים,שונות
תאריך פרסום: 02/08/21
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
44-2021
mkorot 44
מודעת פרסום מכרז מסגרת לקידוחים הודעה על דחיית הגשה
רישום מכרז מסגרת 44-2021 פ לביצוע קידוחי מים רדודים
  מכרז פומבי ר- 40-2021 - מנועים בהספקים שונים 29/08/21 מודעת פרסום
קטגוריה: מנועים
תאריך פרסום: 05/08/21
איש קשר: קרן גולן
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 24/08/21
עלות הגשה:
קבצים:
מכרז 40-2021-טופס הבהרה מס
  מכרז 35-2021 \ ש לקבלת שירותי תחזוקה למערכות גילוי וכיבוי אש 29/08/21 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 05/08/21
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
mekorot 35-2021
טופס רישום השתתפות במכרז 35-2021 ש
מכרז 35-2021 ש תחזוקת מערכות גילוי וכיבוי אש
מקורות 35-2021