ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז פומבי ר- 56/2020 - אספקת שלטים 03/05/21 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 24/02/21
איש קשר: צדקה אושרת
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 22/03/21
עלות הגשה:
קבצים:
מכרז ר-56-2020 - דחיית מועד הגשה - 3-5-21
  מכרז פומבי 8-2021 לבחירת יזם להקמה וחיבור לרשת החשמל והפעלה ותחזוקה של מתקנים פוטו-וולטאיים (PV) לייצור חשמל על מאגרים של חברת מקורות 11/02/21 03/05/21 מודעת פרסום
קטגוריה: אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,הנדסה אזרחית,הנדסת חשמל,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות
תאריך פרסום: 20/01/21
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
3944821_1 One Pager - Tender - Mekorot
mekorot 8 new
הודעה למציעים מכרז 8-2021 - דחיית מועד סיור
מודעת פרסום - מכרז סולארי - ביטול תנאי סף
מכרז 8-2021 - הודעה 1 - שינוי תנאי סף ודחייה
מכרז 8-2021 - הודעה 2 - דחייה
מכרז סולארי - טופס הרשמה למכרז
  מכרז 2021 – 16 / ש לניקוי בריכות שאינן מי שתיה-מרחב דרום 22/04/21 11/05/21 מודעת פרסום
קטגוריה: איכות מים,שונות
תאריך פרסום: 11/04/21
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
mekorot 16-2021
טופס רישום השתתפות במכרז פומבי ניקוי בריכות שאינן מי שתיה דרום
  מכרז מסגרת פומבי מס' 2021 – 17 / פ לאספקה והתקנת דיזל גנרטורים עבור חברת מקורות 12/05/21 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,הנדסה אזרחית,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,הנדסת חשמל,הנדסת מכונות,לוחות חשמל
תאריך פרסום: 09/03/21
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
mekorot 17 2021new
mekorot 172021
mekorot 17-2021
מכרז דיזלים - פרסום דחיה 2
מכרז דיזלים - פרסום דחיה
  מכרז פומבי ר- 57/2020 לאספקת מכלולי התנעה רכה וממרי תדר- תחנת נופרים ומצר זמנית 12/05/21 מודעת פרסום
קטגוריה: לוחות חשמל,שונות
תאריך פרסום: 08/03/21
איש קשר: בלה בורוכוב
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 04/04/21
עלות הגשה:
קבצים:
בקשת דחייה 12
בקשת --דחייה למכרז פומבי ר- 57-2020 לאספקת מערכת התנעה רכה וממירי תדר
בקשת דחייה למכרז פומבי ר- 57-2020 לאספקת מערכת התנעה רכה וממירי תדר
הודעה לעיתונות - מכרז פומבי ר- 57-2020 לאספקת מכלולי התנעה רכה וממרי תדר- תחנת נופרים ומצר זמנית
  מכרז 22-2021 /פ למאגר רחלי ברזילי כיסוי צף 21/04/21 13/05/21 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,יריעות איטום וכיסוי מאגרים
תאריך פרסום: 12/04/21
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
22-2021new
   מכרז 18-2021 פ לביצוע 5 קידוחי נקז מזרחי קטע צפוני 20/04/21 19/05/21 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,הנדסת מכונות,ציוד לקידוחים,ציוד שאיבה,שונות,משאבות
תאריך פרסום: 11/04/21
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
mekorot 18-2021 new
טופס רישום השתתפות במכרז 18-2020 פ
  מכרז פומבי ר-8-2021 הסכם התקשרות שנתית עבור משדרי לחץ 19/05/21 מודעת פרסום
קטגוריה: פקוד ובקרה
תאריך פרסום: 07/04/21
איש קשר: קרן גולן
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 28/04/21
עלות הגשה:
קבצים:
מכרז ר-8
מכרז ר-8
  מכרז 26-2021 / ש לבחירת יועצים לאו"ש ותקינה במקורות 24/05/21 מודעת פרסום
קטגוריה: שירותי כא ויועצים שונים,שונות
תאריך פרסום: 03/05/21
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
טופס רישום השתתפות במכרז 26-2021 ש
  מכרז 15-2021/פ - הסכם מסגרת לשדרוג שוחות אביזרים תת-קרקעיות מבטון (ארגזים) של המוביל הארצי.pdf 03/05/21 25/05/21 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,שונות,עבודות בינוי והנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 19/04/21
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
mekorot 15-2021
טופס רישום השתתפות במכרז מספר 15-2021פ