ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  פנייה פומבית לקבלת הצעות מס' 2015 – 32 / ש - לביצוע בדיקות שמיעה באמצעות ניידת אקוסטית 05/05/15 מודעת פרסום
קטגוריה: שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות,שירותי אבחון, רווחה ופרט,הנדסת מכונות,הנדסה אזרחית,הנדסת חשמל,מכשור,שונות
תאריך פרסום: 19/04/15
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 05/05/15
עלות הגשה:
קבצים:
תנאי הליך לפרסום - הליך קבלת הצעות פומבי לבדיקות שמיעה
  מכרז מס' 2015 - 03 / פ - קו מחבר חיבור צרכן שדה ניצן (324-31030) - קו לחיבור צרכן מבטחים (324-31040) - קו מחבר חיבור צרכן ישע (324-31050) 05/05/15 19/05/15 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 19/04/15
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 19/04/15
עלות הגשה: 1,500 ש"ח
  מכרז מס' ר 10/5102 - לאספקת מנועים חשמליים 21/05/15 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל,מנועים
תאריך פרסום: 03/05/15
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 14/05/15
עלות הגשה:
קבצים:
דחייה במועד הגשת מכרז מנועים חשמליים
  מכרז מס' ר 70/5702- לאספקת דיזל גנראטורים 31/05/15 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל,שונות
תאריך פרסום: 10/05/15
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 31/05/15
עלות הגשה: 1,000 ש"ח
  מכרז מס' 2015 – 38 / פ - קו תחנת סדום – העתקת קטע (333-30728) 18/05/15 01/06/15 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 10/05/15
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 01/06/15
עלות הגשה: 1,500 ש"ח
  מכרז מס' 2015 – 31 / ש - מתן שרותי הובלות ארצי באמצעות משאיות 26/04/15 31/05/15 מודעת פרסום
קטגוריה: תחבורה - הסעות, מוסכים, שירותי ציוד מכני כבד, חניות,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,תחבורה, רכבים וציוד נלווה,שונות
תאריך פרסום: 02/04/15
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 14/05/15
עלות הגשה: 1,500 ש"ח
קבצים:
הודעת דחייה - הובלות
כתב כמויות לפרסום
מכרז הובלות ארצי - תנאי מכרז לפרסום
מסמך בהרות מס 1 - ערבות מכרז
מסמך הבהרות מס 2
עדכון כתב הכמויות ושינוי תנאי סף
קישור לכתב הכמויות המעודכן - 20150517
קישור לכתב הכמויות המעודכן - 20150526
  מכרז מס' 2015 – 40 / ש - פעילויות למידה והדרכות בטיחות 01/06/15 15/06/15 מודעת פרסום
קטגוריה: השכלה, הדרכה והעשרה,שירותי כא ויועצים שונים,שונות
תאריך פרסום: 21/05/15
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 15/06/15
עלות הגשה: 500 ש"ח
קבצים:
תנאי הליך - הדרכות בטיחות
  מכרז מס' 2015 – 41 / ש - מתן שרותי ניקיון באתרי חבל ירדן של מקורות 09/06/15 23/06/15 מודעת פרסום
קטגוריה: נקיון והסעדה,שירותי כא ויועצים שונים,שונות
תאריך פרסום: 28/05/15
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 23/06/15
עלות הגשה: 500 ש"ח
קבצים:
תנאי מכרז - ניקיון חבל הירדן - לפרסום
  מכרז פומבי ר-/ 4/2015 לאספקת משאבה אופקית + מנוע חשמלי לתח' טל-אור 28/06/15 מודעת פרסום
קטגוריה: ציוד שאיבה,משאבות,הנדסת מכונות
תאריך פרסום: 18/05/15
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 14/06/15
עלות הגשה: 1,000 ש"ח
קבצים:
מודעה לדחיה מכרז פומבי ר-42015 לאספקת משאבה אופקית + מנוע חשמלי לתח טל-אור
מודעה לדחיה מכרז פומבי ר-42015 לאספקת משאבה אופקית + מנוע חשמלי לתח טל-אור280615
  מכרז מס' 2015 - 28 / פ - קו מח' קד' יעלון 1- החלפת קטע (333/30932) 11/06/15 29/06/15 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 03/06/15
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 29/06/15
עלות הגשה: 1000 ש"ח