ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז פומבי ר-11/2020 -צימדות לפרפר בעמק ונופרים 01/11/20 מודעת פרסום
קטגוריה: משאבות
תאריך פרסום: 24/06/20
איש קשר: כהן ליהי
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 21/07/20
עלות הגשה:
קבצים:
דחיה מס 2 למועד הגשה ל-12 10 20
דחיית מס 3למועד הגשה ל- 22
דחיית מס 4 למועד הגשה ל- 01
הארכה למועד הגשה 06 09 2020
  מכרז פומבי ר- 38/2020 לאספקת לוח חשמל 11 קוא עבור תחנת שורק 04/11/20 מודעת פרסום
קטגוריה: לוחות חשמל
תאריך פרסום: 30/09/20
איש קשר: בלה בורוכוב
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 21/10/20
עלות הגשה:
קבצים:
בקשת דחייה למכרז לוח חשמל 11 קוא- ר- 38-2020
הודעה בדבר שינוי עדכון תנאי סף במכרז ר- 38-2020 ללוח חשמל 11 קוא תחנת שורק
  מכרז 2020 – 61 / ש שרותי רישום פטנטים וסימני מסחר עבור מקורות 11/11/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שירותי כא ויועצים שונים,שונות
תאריך פרסום: 13/10/20
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
טופס רישום למכרז רישום פטנטים - 61-2020
  מכרז מס' 2020 – 53 / ש לשירותי תכנון להחלפת מערכת הסקאדה (SCADA) ומערכות נלוות 24/09/20 12/11/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,מחשוב ותקשרות,פקוד ובקרה
תאריך פרסום: 14/09/20
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
53-2020 מענה לשאלות הבהרה 1
53-2020 פרסום דחייה - מתכנן לסקאדה
53-2020mekorot 53
טופס רישום למכרז סקאדה
נספח 10- כתב התחייבות לשמירת סודיות
  מכרז פומבי ר- 01/2020 לאספקת מגופי פרפר 15/11/20 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת מכונות,הנדסת חשמל,ציוד שאיבה,אביזרי צנרת,שונות
תאריך פרסום: 23/09/20
איש קשר: אבי קזס
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 01/11/20
עלות הגשה:
קבצים:
דחייה במועד הגשת מכרז
דחייה במועד הגשת מכרז 01-2020
הודעה בדבר שינוי עדכון תנאי סף במכרז ר- 01-2020 לאספקת מגופי פרפר
  מכרז פומבי 32/2020- מנועים חשמליים אצ"ח תחנת אלכסנדרוני 17/11/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מנועים,שונות
תאריך פרסום: 21/10/20
איש קשר: בלה בורוכוב
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 17/11/20
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2020 – 29 / ש פיתוח, הטמעה ותחזוקה של מערכת גיוס עובדים 22/11/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 22/10/20
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
טופס רישום השתתפות במכרז 29-2020 ש
  מכרז 66-2020/ מתפיל להט – מתקן הקשייה – קיר דיפון 08/11/20 23/11/20 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,גדרות,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות
תאריך פרסום: 01/11/20
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
mekorot 66-2020 new
טופס רישום מכרז 66-2020 מתפיל להט – מתקן הקשייה – קיר דיפון
  מכרז מס' 2020 – 65 / פ חציית מסילת רכבת, נחל סיר ונחל קנה צינורות משולבים 03/11/20 24/11/20 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 25/10/20
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
טופס רישום למכרז - 65-2020 חציית מסילת רכבת נחל סיר וקנה
  מכרז מס' 2020 – 63 / פ קו מחבר סומך שפרעם קטע ב - מקטעים 2 ו - 6 מינהור באמצעות דחיקת צינורות משולבים "80 11/11/20 24/11/20 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 19/10/20
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
63-2020מקורות
הודעת דחייה 1 - צינורות משולבים - סומך שפרעם63-2020
טופס רישום למכרז - סומך שפרעם - צינורות משולבים
מודעת פרסום סיור קבלנים נוסף - סומך שפרעם - צינורות משולבים63-2020
מקורות 63פ