ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז פומבי ר-11/2020 -צימדות לפרפר בעמק ונופרים 12/10/20 מודעת פרסום
קטגוריה: משאבות
תאריך פרסום: 24/06/20
איש קשר: כהן ליהי
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 21/07/20
עלות הגשה:
קבצים:
דחיה מס 2 למועד הגשה ל-12 10 20
הארכה למועד הגשה 06 09 2020
  מכרז מס' 2020 – 48 / ש מכרז פומבי למתן שירותי הפצת ניירות ערך 14/10/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,שירותי כא ויועצים שונים
תאריך פרסום: 14/09/20
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
48-2020
   מכרז למשאבות עבור מאגר אילת סבחה מס' ר-42/2020 22/10/20 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת מכונות,משאבות
תאריך פרסום: 24/09/20
איש קשר: סיגל מלכי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 22/10/20
עלות הגשה:
  מכרז פומבי ר-41-2020 לאספקת מערכת התנעה רכה עבור תחנת תפרח 22/10/20 מודעת פרסום
קטגוריה: לוחות חשמל
תאריך פרסום: 23/09/20
איש קשר: קרן גולן
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 22/10/20
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2020 – 49 / ש להשכרת נכס בישוב שואבה 28/10/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,מכר נדל"ן
תאריך פרסום: 15/09/20
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
49-2020 מקורות
  מכרז למכירת כלי רכב משומשים 03-2020 25/10/20 29/10/20 מודעת פרסום
קטגוריה: תחבורה, רכבים וציוד נלווה
תאריך פרסום: 22/10/20
איש קשר: פנינה בוחבוט
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 29/10/20
עלות הגשה:
  מכרז משאבות לתחנת אלכסנדרוני מס' ר-29/2020 29/10/20 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת מכונות,משאבות
תאריך פרסום: 12/10/20
איש קשר: סיגל מלכי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 29/10/20
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2020 – 40 / ש מערכת ממוחשבת לניהול מערך הבטיחות במקורות, כולל אפליקציה לנייד 29/10/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע
תאריך פרסום: 01/10/20
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
טופס רישום השתתפות במכרז לתוכנה ואפליקציה לנייד בבטיחות 40-2020 ש
  מכרז מס' 2020 – 54 / פ מסילה 431 - קטע משה דיין - הראשונים צינורות משולבים 14/10/20 29/10/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 17/09/20
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
IMhealthy
טופס רישום למכרז - מסילה 431
מכרז 2020 – 54 פמסילה 431 - קטע משה דיין – הראשונים צינורות משולבים
מקורות 54-20
פרסום סיור קבלנים נוסף מסילה 431
  מכרז מס' 2020 – 55 / ש מכרז להקמת מאגר חברות לשירותי קידום ובקרת פרויקטים 29/10/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,שמאות, סטטוטוריקה, ביטוח ובטיחות,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שירותי כא ויועצים שונים
תאריך פרסום: 14/09/20
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
55-2020makarot
טופס רישום לקדמי פרויקטים
מכרז 2020 – 55 ש מכרז להקמת מאגר חברות לשירותי קידום ובקרת פרויקטים עדכון
מקורות55-20