ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז מס' 2020 – 27 / ש לשירותי ביצוע צילומי וידאו פנימיים בקווי מקורות - עדכון תנאי סף ומועדים 14/07/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות,שונות,צנרת,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 10/06/20
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
טופס רישום השתתפות במכרז מספר 27-2020ש
מקורות 27-ש
  מכרז פומבי 26-2020 לאספקת אל חוזרים מדף מוטה עבור תחנת עין כרם 16/07/20 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת מכונות,שונות,גדרות
תאריך פרסום: 11/06/20
איש קשר: גילי הודיה אטיה
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 02/07/20
עלות הגשה:
קבצים:
מודעת דחיית לאספקת אל חוזרים מדף מוטה 28 ד 40 עין כרם מכרז 26 2020
  מכרז פומבי ר- 33/2020 לאספקת ראגנטים למדי כלור – התקשרות שנתית 20/07/20 מודעת פרסום
קטגוריה: ציוד מעבדה,ציוד לאיכות מים
תאריך פרסום: 06/07/20
איש קשר: צדקה אושרת
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 20/07/20
עלות הגשה:
  מכרז ר-17/2020 למשאבות לתחנת כורסי 5,6 26/07/20 מודעת פרסום
קטגוריה: משאבות
תאריך פרסום: 01/07/20
איש קשר: סיגל מלכי
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 19/07/20
עלות הגשה:
קבצים:
הארכה למועד הגשה 26 07 20
  מכרז פומבי ר- 07/2020 לאספקת אביזרי חשמל 29/07/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,הנדסת חשמל
תאריך פרסום: 05/04/20
איש קשר: בלה בורוכוב
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 17/05/20
עלות הגשה:
קבצים:
מכרז פומבי ר 07 2020 לאספקת אביזרי חשמל הודעה בדבר דחייה בהגשת הצעות
מכרז פומבי ר-07-2020 לאספקת אביזרי חשמל - הודעה בדבר דחייה בהגשת הצעות הודעה 2_1
מכרז פומבי ר-07-2020 לאספקת אביזרי חשמל - הודעה בדבר דחייה בהגשת הצעות הודעה 5
מכרז פומבי ר-07-2020 לאספקת אביזרי חשמל - הודעה בדבר דחייה בהגשת הצעות הודעה 6
  מכרז פומבי ר-21/2020 לאספקת לוח חשמל 3 ק"ו עם מתנע רך עבור קידוח צקלג 3 – מרחב דרום 16/08/20 מודעת פרסום
קטגוריה: לוחות חשמל
תאריך פרסום: 14/07/20
איש קשר: קרן גולן
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 06/08/20
עלות הגשה:
קבצים:
מכרז ר-21 2020 לאספקת לוח חשמל לצקלג - הודעה בדבר דחייה בהגשת הצעות 16 8
  P-02-2020 Supply of HYDRO ELECTRIC TURBINE -P A T ZAFIT 16/08/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,משאבות,מכר שונות,הנדסת חשמל
תאריך פרסום: 06/05/20
איש קשר: גילי הודיה אטיה
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 07/06/20
עלות הגשה:
קבצים:
מודעה לאתר באנגלית לאספקת צמדה של טורבינה הידרואלקטרית לצפית מכרז 02
מודעת דחייה 2 באנגלית לאספקת צמדה של טורבינה הידרואלקטרית לצפית מכרז 02 2020
מודעת דחייה 2 בעברית לאספקת צמדה של טורבינה הידרואלקטרית לצפית מכרז 02 2020מ1
מודעת דחייה 3 ENGLISH לאספקת צמדה של טורבינה הידרואלקטרית לצפית מכרז 02 2020
מודעת דחייה 3 בעברית לאספקת צמדה של טורבינה הידרואלקטרית לצפית מכרז 02 2020
מודעת דחייה באנגלית לאספקת צמדה של טורבינה הידרואלקטרית לצפית מכרז 02 2020
מודעת דחייה בעברית לאספקת צמדה של טורבינה הידרואלקטרית לצפית מכרז 02 2020
  מכרז 2020 – 39 ש לשירותי פירוק, פינוי, הובלה והטמנת אסבסט צמנט לחברת מקורות 17/08/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,הנדסה אזרחית,צנרת
תאריך פרסום: 26/07/20
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
mekorot 39-20 new 3
טופס רישום השתתפות במכרז מספר 39-2020ש
  מכרז פומבי ר-37/2020 לאספקת כרטיסי/ תווי קנייה 2020 19/08/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 05/08/20
איש קשר: צדקה אושרת
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 19/08/20
עלות הגשה:
  מכרז פומבי ר- 23/2020 לאספקת מגופי פרפר דאבל אקסצנטריים "28, "36 ו-"40 עבור תחנת עין כרם 20/08/20 מודעת פרסום
קטגוריה: אביזרי צנרת
תאריך פרסום: 16/07/20
איש קשר: קרן גולן
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 06/08/20
עלות הגשה:
קבצים:
מכרז ר-23 2020 לאספקת מגופים - הודעה בדבר דחייה בהגשת הצעות 20 8
מכרז ר-23