ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז ר-5/2020 - אספקת מגופי פרפר "96 עבור בריכת עין כרם 21/06/20 מודעת פרסום
קטגוריה: אביזרי צנרת
תאריך פרסום: 07/05/20
איש קשר: קרן גולן
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 04/06/20
עלות הגשה:
קבצים:
מכרז ר-122020 לאספקת מגופים - הודעה בדבר דחייה בהגשת הצעות 21 6
מכרז ר-5 2020 לאספקת מגופים - הודעה בדבר דחייה בהגשת הצעות 11 6
  מכרז רכב 02-2020 21/06/20 25/06/20 מודעת פרסום
קטגוריה: תחבורה, רכבים וציוד נלווה
תאריך פרסום: 18/06/20
איש קשר: פנינה בוחבוט
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 25/06/20
עלות הגשה:
  מכרז 2020 – 28 ש למתן שירותי תחזוקת ציוד מטלטל לכיבוי אש בחברת מקורות 25/06/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות,אחזקת משרד - הדברה, מיזוג אויר, אחזקת מעליות,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים
תאריך פרסום: 03/06/20
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
mekorot 28-2020 new
טופס רישום הששתפות במכרז 28-2020ש
  מכרז פומבי ר- 15-2020 לאספקת מכלי לחץ עבור מערכת הלם מים בתחנת כסלון 18/05/20 25/06/20 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,מיכלים,שונות
תאריך פרסום: 11/05/20
איש קשר: בלה בורוכוב
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 15/06/20
עלות הגשה:
קבצים:
דחייה למכרז ר-15 2020
  מכרז 19-2020/פ למאגר נוצה 08/06/20 29/06/20 מודעת פרסום
קטגוריה: אביזרי מים,הנדסה אזרחית,יריעות איטום וכיסוי מאגרים,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,שונות
תאריך פרסום: 25/05/20
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
מקורות 19-פ חדש
  מכרז פומבי 18-2020 לאספקת שסתומים מקדמי הלם עבור תחנת כיסלון 05/07/20 מודעת פרסום
קטגוריה: גדרות,הנדסת מכונות
תאריך פרסום: 12/05/20
איש קשר: גילי הודיה אטיה
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 14/06/20
עלות הגשה:
קבצים:
מודעת דחיית מועד אחרון לאספקת מקדמי הלם עבור תח כסלון מכרז 18 2020
מודעת דחיית מועד אחרון לאספקת מקדמי הלם עבור תח כסלון מכרז 18 2020
  מכרז פומבי ר- 25/2020 לאספקת מיכלי לחץ לאחסון כלור נוזלי עבור מפעל הסינון בחבל הירדן 18/06/20 08/07/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מיכלים
תאריך פרסום: 14/06/20
איש קשר: בלה בורוכוב
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 08/07/20
עלות הגשה:
  מכרז 2020 – 35 / פ מכרז להקמת רשימת מציעים לספקי שירותי פיקוח מקצועיים על פרויקטי תשתיות מים עבור מקורות 08/07/20 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 21/05/20
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
35-20
טופס רישום להשתתפות במכרז מפקחים
מכרז מפקחים - מענה לשאלות הבהרה
  מכרז 33-2020 - הליך לבחירת יועץ לניהול האיכות במקורות 12/07/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שירותי כא ויועצים שונים,שונות
תאריך פרסום: 22/06/20
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
mkorot 33-2020 new
טופס רישום השתתפות במכרז הליך לבחירת יועץ לניהול האיכות במקורות33-2020 ש
  מכרז 25-2020 / ש - ניקוי וחיטוי בריכות מרחב דרום 24/06/20 12/07/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מיכלים,שונות,איכות מים
תאריך פרסום: 17/06/20
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
טופס רישום השתתפות במכרז פומבי ניקוי בריכות דרום