ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז מס' 2020 – 16 / פ הסכם מסגרת לביצוע בריכות בטון יצוקות בנפח של עד 20,000 מ"ק 23/03/20 12/05/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,הנדסה אזרחית,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,עבודות בינוי והנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 12/03/20
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
16-2020 הסכם מסגרת לבריכות - פרסום חוזר ביטול כנס קבלנים
mekorot 16-2020 new
הסכם מסגרת לבריכות - טופס רישום לקבלת מסמכים
  הליך RFI- מספר 14/2020 – בקשה לקבלת מידע-מערכת ניטור עופות – פרויקט מאגר לב הנגב 14/05/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,מכשור,שמירה, אבטחה וביטחון,פקוד ובקרה,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים
תאריך פרסום: 19/04/20
איש קשר: קרן גולן
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 19/04/20
עלות הגשה:
קבצים:
הליך RFI 142020 הודעה בדבר דחיית מועד הגשה
  מכרז פומבי ר- 22/2020 לאספקת חומרי ואביזרי אינסטלציה 17/05/20 מודעת פרסום
קטגוריה: אביזרי צנרת,ציוד שאיבה,שונות
תאריך פרסום: 05/04/20
איש קשר: בלה בורוכוב
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 17/05/20
עלות הגשה:
  מכרז 23-2020/פ לביצוע מאגר יוטבתה - 200,000 מ"ק 26/03/20 20/05/20 מודעת פרסום
קטגוריה: אביזרי מים,אביזרי צנרת,הנדסה אזרחית,יריעות איטום וכיסוי מאגרים,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות
תאריך פרסום: 18/03/20
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
23-2020 מאגר יטבתה
טופס רישום להשתתפות במכרז מאגר יטבתה
  מכרז מספר 26 – 2020 / ש לקבלת הצעות לשירותי ייעוץ בתחום אנרגיה אספקת מים ותפעול 21/05/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שירותי כא ויועצים שונים,שונות
תאריך פרסום: 02/04/20
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 07/05/20
עלות הגשה:
קבצים:
mkorot 26-2020
טופס רישום לקבלת מסמכים ליועץ אנרגיה
  מכרז מס' 2019 – 66 / ש מכרז מסגרת למתן שירותי מדידה במסגרת פרויקט קליטת המים המותפלים ממתקן התפלה גליל מערבי 16/12/19 05/01/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שמאות, סטטוטוריקה, ביטוח ובטיחות,שונות,שירותי כא ויועצים שונים
תאריך פרסום: 09/12/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 05/01/20
עלות הגשה:
קבצים:
66-2019
  Hayarkon River Tender no R-422019 23-9-2019 29/01/20 27/05/20 מודעת פרסום
קטגוריה: ציוד מעבדה,ציוד לאיכות מים,אביזרי מים
תאריך פרסום: 24/09/19
איש קשר: כהן ליהי
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 30/01/20
עלות הגשה:
קבצים:
Clarification Notice no 1 Hayarkon River Tender no R-422019 24-10-2019
Clarification notice no 10 2052020
Clarification Notice no 2 191120191
Clarification Notice no 2 Tenderers Conference Site Visit Presentation 19112019
Clarification Notice no 3 09122019
Clarification Notice no 4 12012020
Clarification Notice no 5 03022020
Clarification Notice no 6 220320
Clarification Notice no 7 020420
Clarification notice no 8 2642020
Clarification notice no 9 1252020
Commercial Proposal Excel Sheet Amended
Geulat Hayarkon Tenderers Conference Site Visit notice 22012020
Hayarkon River Tender no R-422019 23-9-2019
Tenderers Conference Site Visit 2 - Presentation 03022020
Volume 1 RFP - integrated with clarifications - marked 12-5-20
Volume 1 RFP - integrated with clarifications 20-5-20
Volume 1 RFP - Tender Forms Appendices - intergrated with clarifications 12-5-20
Volume 1 RFP - Tender Forms Appendices - intergrated with clarifications- marked 12-5-20
Volume 2 Contract - Appendices - integrated with clarifications 12-5-20
Volume 2 Contract - Appendices - integrated with clarifications_marked 12-5-20
Volume 2 Contract - Integrated with clarifications - marked 12-5-20
Volume 2 Contract - Integrated with clarifications 12-5-20
Volume 3 Appendix 1 12-5-20
Volume 3 Appendix 2 12-5-20
Volume 3 Appendix 3 12-5-20
Volume 3 Appendix 4 12-5-20
Volume 3 Appendix 5 12-5-20
Volume 3 Appendix 6 12-5-20
Volume 3 SOW - integrated with clarifications - marked 12-5-20
Volume 3 SOW - integrated with clarifications 12-5-20
Volume 4 Reference Information 6-10-2019
גאולת הירקון מודעת כנס וסיור 22012020
גאולת הירקון מכרז מס ר-422019 23-9-2019
גאולת הירקון ר422019 מודעה 12012020
  מכרז מס' 2020 – 12 / פ קידוח פצאל 3א' 01/06/20 10/06/20 מודעת פרסום
קטגוריה: ציוד שאיבה,ציוד לקידוחים,משאבות,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסת מכונות,הנדסה אזרחית,שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 24/05/20
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
mekorot 12-2020 new
  מכרז ר- 12/2020 לאספקת מגופי פרפר טריפל אקסצנטרי "56 ו- "72 לתחנת עין כרם 10/06/20 מודעת פרסום
קטגוריה: אביזרי צנרת
תאריך פרסום: 26/04/20
איש קשר: קרן גולן
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 21/06/20
עלות הגשה:
קבצים:
מכרז ר 12 2020 לאספקת מגופי פרפר הודעה בדבר דחייה בהגשת הצעות 31 5 202
מכרז ר-12 2020 לאספקת מגופים - הודעה בדבר דחייה בהגשת הצעות 10 06
מכרז ר-12 2020 לאספקת מגופים - הודעה בדבר דחייה בהגשת הצעות 21 6
  מכרז פומבי ר- 07/2020 לאספקת אביזרי חשמל 11/06/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 05/04/20
איש קשר: בלה בורוכוב
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 17/05/20
עלות הגשה:
קבצים:
מכרז פומבי ר 07 2020 לאספקת אביזרי חשמל הודעה בדבר דחייה בהגשת הצעות
מכרז פומבי ר-07-2020 לאספקת אביזרי חשמל - הודעה בדבר דחייה בהגשת הצעות הודעה 2_1