ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  הליך מס' 2020 – 5 / ש לביצוע בדיקות שמיעה באמצעות ניידת אקוסטית 20/04/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 22/01/20
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 13/02/20
עלות הגשה:
קבצים:
5-2020בדיקות שמיעה במקורות - הבהרה 2
Mekorot 5-2020
בדיקות שמיעה - הודעה על מועד הגשה
בדיקות שמיעה במקורות - 2020 – 5 ש הבהרה 1
טופס רישום להליך
  מכרז מס' 2020 – 11 / ש לבניית מאגר סגור לספקי שירותי ניהול פרויקטים עבור מקורות חברת מים בע"מ ושח"מ מקורות ביצוע בע"מ 20/04/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,הנדסה אזרחית,אביזרי מים,אביזרי צנרת,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,איכות מים,גדרות,הנדסת חשמל,הנדסת מכונות,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שירותי כא ויועצים שונים
תאריך פרסום: 05/02/20
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
11-2020 הודעה למציעים במכרז מנהלי מפרויקטים - הודעת דחייה 2
11-2020 מנהלי מפרויקטים - שינוי תנאי סף דחייה מענה לשאלות הבהרה 20200301
11-2020
מקורות 11-2020
  מכרז פומבי ר- 6/2020 - אספקת 2 מנועי אצ"מ 270 כ"ס ו- 5 מנועי אצ"מ 680 כ"ס עבור תחנת בירכת רם 26/04/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מנועים
תאריך פרסום: 23/03/20
איש קשר: קרן גולן
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 26/04/20
עלות הגשה:
קבצים:
הודעה בדבר שינוי עדכון תנאי סף במכרז ר- 6-2020 לאספקת מנוע חשמלי 680 ו-270 כס לתח בירכת רם8
  מכרז 24-2020/ש ליועץ מודלים 26/04/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,פקוד ובקרה
תאריך פרסום: 18/03/20
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
24-2020 מקורות
makarot-1
טופס רישום לקבלת מסמכים ליועץ מודלים
יועץ מודלים - פרסום דחיה
  מכרז פומבי ר- 48/2019 – לוח חשמל 11 ק"ו 30/04/20 מודעת פרסום
קטגוריה: לוחות חשמל
תאריך פרסום: 09/03/20
איש קשר: קרן גולן
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 31/03/20
עלות הגשה:
קבצים:
בקשת דחייה למכרז ר 48 2019 30 4 202
  מכרז פומבי ר- 8/2020 - אספקת 5 מנועים חשמליים אנכי ציר מלא 680 כ"ס עבור תחנת אילות 04/05/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מנועים
תאריך פרסום: 22/03/20
איש קשר: קרן גולן
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 23/04/20
עלות הגשה:
קבצים:
הודעה בדבר שינוי עדכון תנאי סף במכרז ר- 8-2020 לאספקת מנוע חשמלי 680 כס לתח אילות4
מכרז ר-8 2020 לאספקת מנועים חשמליים - הודעה בדבר דחייה בהגשת הצעות2
  מכרז 20/2020 למעבדת מאיר אשקלון - העתקה 01/04/20 05/05/20 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,מבנים
תאריך פרסום: 23/03/20
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 05/05/20
עלות הגשה:
קבצים:
20-2020
טופס רישום השתתפות
  מכרז פומבי ר- 6/2020 – אספקת 2 מנועי אצ"ח 270 כ"ס ו- 5 מנועי אצ"ח 680 כ"ס – עבור תחנת בירכת רם – מרחב צפון 05/05/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מנועים
תאריך פרסום: 23/03/20
איש קשר: קרן גולן
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 26/04/20
עלות הגשה:
קבצים:
מכרז ר-6 2020 לאספקת מנועים חשמליים - הודעה בדבר דחייה בהגשת הצעות 5 5 203
  מכרז פומבי ר- 9/2020 לאספקת מנועים חשמליים 3500 כ"ס עבור תח' חפץ חיים ועבור תח' מתקן התפלה שורק 07/05/20 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל,מנועים
תאריך פרסום: 10/03/20
איש קשר: צדקה אושרת
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 29/03/20
עלות הגשה:
קבצים:
הודעה בדבר שינוי עדכון תנאי סף במכרז ר-9
מכרז ר 9 2020 דחיית מועד הגשה 4 5 20
מכרז ר 9 2020 דחיית מועד הגשה 7 5 20
מכרז ר-9 2020 דחיית מועד הגשה - 19 4 20
מכרז ר-9 2020 דחיית מועד הגשה - 26 4 20
מכרז ר-9-2020 דחיית מועד הגשה - 5-4-20
  מכרז ר- 46-2019 לאספקת סודיום היפוכלוריט 10 אחוז מסונן 10/05/20 מודעת פרסום
קטגוריה: כימיקלים,ציוד מעבדה
תאריך פרסום: 16/02/20
איש קשר: צדקה אושרת
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 01/03/20
עלות הגשה:
קבצים:
הודעה בדבר שינוי עדכון תנאי סף במכרז ר-46-2019 לאספקת סודיום היפוכלוריט
מכרז ר 46 2019 דחיית מועד הגשה 10 5 209
מכרז ר-46 2019 דחיית מועד הגשה - 19 4 20
מכרז ר-46-2019 דחיית מועד הגשה - 17-3-20
מכרז ר-46-2019 דחיית מועד הגשה - 19-3-20
מכרז ר-46-2019 דחיית מועד הגשה - 29-3-20
מכרז ר-46-2019 דחיית מועד הגשה - 8-3-20