ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז פומבי ר- 44/2019 לאספקת שסתומים אל חוזרים פתח עליון – התקשרות שנתית 26/01/20 מודעת פרסום
קטגוריה: אביזרי צנרת,ציוד שאיבה,הנדסת מכונות
תאריך פרסום: 23/12/19
איש קשר: אבי קזס
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 16/01/20
עלות הגשה:
קבצים:
דחייה במועד הגשת מכרז 44 2019
  מכרז מס' 2020 – 1 / פ קו מחבר שרון דרומי פי גלילות - חציית מחלף שבעת הכוכבים – הרצליה צינורות משולבים 09/01/20 29/01/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 01/01/20
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז פומבי ר- 39-2019 לאספקת מתקן קולחין פיילוט בשיטת MBR לשפדן 30/01/20 מודעת פרסום
קטגוריה: ציוד לאיכות מים,שונות,איכות מים,ציוד התפלה
תאריך פרסום: 07/11/19
איש קשר: גילי הודיה אטיה
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 12/12/19
עלות הגשה:
קבצים:
Mbr - English
מודעה 2 בעברית מכרז 39 2019 MBR
מודעה 3 בעברית מכרז 39 2019 MBR
מכרז MBR מודעה2 אנגלית 05112019
מכרז MBR מודעה3 אנגלית 05112019
  מכרז ר- 45/2019 - מנוע חשמלי אנכי ציר מלא 2500 כ"ס עבור תחנת דניאל 02/02/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מנועים
תאריך פרסום: 05/01/20
איש קשר: קרן גולן
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 26/01/20
עלות הגשה:
קבצים:
הודעה בדבר דחייה בהגשת הצעות
  מכרז פומבי ר- 43/2019 לאספקת שמן מנוע למנועי ביו גז בשפד"ן 12/02/20 מודעת פרסום
קטגוריה: כימיקלים,שונות,מנועים
תאריך פרסום: 02/01/20
איש קשר: אבי קזס
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 23/01/20
עלות הגשה:
קבצים:
דחייה במועד הגשת מכרז 43 2019
דחייה במועד הגשת מכרז 43-20191
  הליך מס' 2020 – 5 / ש לביצוע בדיקות שמיעה באמצעות ניידת אקוסטית 13/02/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 22/01/20
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
5-2020בדיקות שמיעה במקורות - הבהרה 2
Mekorot 5-2020
בדיקות שמיעה במקורות - 2020 – 5 ש הבהרה 1
טופס רישום להליך
  מכרז פומבי ר-4-2020 לאספקת כרטיסי/ תווי קנייה עבור שי לחגים 2020 16/02/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 02/02/20
איש קשר: בלה בורוכוב
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 16/02/20
עלות הגשה:
  מכרז מסגרת לתחנות שאיבה מכרז מס 02-2020 -פ מודעת פרסום 05/02/20 19/02/20 מודעת פרסום
קטגוריה: משאבות,מנועים,לוחות חשמל,שונות
תאריך פרסום: 29/01/20
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 19/02/20
עלות הגשה:
קבצים:
טופס רישום השתתפות במכרז פומבי מס
מקורות 2-20
  מכרז מס' 2020 – 10 / פ חקירת קרקע בים סוף 12/02/20 26/02/20 מודעת פרסום
קטגוריה: אביזרי מים,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,שונות,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות
תאריך פרסום: 04/02/20
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
10-2020
מכרז 2020 – 10 פ חקירת קרקע בים סוף הודעה על עדכון תנאי סף
מקורות 10-2020
  מכרז פומבי ר- 03/2020 לאספקת נוזל קירור למנועי ביו גז בשפד"ן 01/03/20 מודעת פרסום
קטגוריה: כימיקלים,מנועים,שונות
תאריך פרסום: 09/02/20
איש קשר: אבי קזס
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 01/03/20
עלות הגשה: